پارادایم تجربی

انجام پایان نامه

در سری مطالعات صورت گرفته اخیر، پارادایم تجربی اتاق مجازی جهت ازمون حالت جنبشی – بصری در بهبود ورزشکاران دانشجو از ضربه مغزی مورد استفاده واقع شده است. در ادامه پاراگراف های ذیل برخی جزئیات مربوط به این تحقیق را توصیف می نمایند.

میدان بصری استریوی سه بعدی حاصله از VR شامل یک نمایشگر دیواری به ابعاد ۶ در ۸ فوت با پرتوفکنی از پشت، پروژکتور ۸۵۰۰Electrohome marquis  ورک استیشن استریوی تمام رنگی به وضوح ( ۲۰۳۴ در ۷۶۸ پیکسل) با فرکانس ۲۰۰ هرتز، پردازشگر Xenon PC  به همراه کارت گرافیک Nvidia Quadro 4900 XGL و استریو گرافیک می باشد. سیستم VR با پلتفرم نیروی AMTI سنکرون شده و سیستم تجزیه و  تحلیل حرکت دسته جمعی پرندگان همزمان می شود. فرد مورد نظر در حالی که جلیقه ای ( تقریبا به وزن معادل ۴۰۰ گرم) به تن دارد به حسگرهای ردیابی حرکت دسته جمعی پرندگان متصل می شود.حسگرهای دسته جمعی پرندگان بر علائم اناتومیکی ثابت به منظور اندازه گیری سینماتیک تنه قرار می گیرند. خصوصا، حسگرهای متصل در موقعیت نزدیک به مفاصل متاتارسوفارنژیال دوم به صورت دو طرفه بر مراکز گردش شانه ها قرار می گیرد. حس گرهای اضافی بر سر شخص مورد ازمون جهت تعامل با میدان بینایی حرکت قرار می گیرد. میدان بینایی حرکت شامل نگاه واقعی به اتاق در حال حرکت می باشد. یک نمای کلی از نصب تجربی در تصویر ۶  نشان داده شده است. در حقیقت، کودکان و بزرگسالان ممکن است با استفاده از گزینه های مختلف پیکربندی های VR مورد ازمون قرار بگیرند.انجام پایان نامه ارشد

افرادی از قبل و به دفعات بعد از ضربه مغزی ناشی از ورزش، مورد ازمون قرار گرفته بودند. افراد مورد ازمون جهت تولید حرکت بدنی غالبا در مفاصل زانو در هماهنگی با صحنه های بصری اتاق در حال حرکت تولید شده از گرافیک کامپیوتری ( طی ۳۰ ثانیه) تحت تعلیم قرار گرفته بودند. سه شرط ازمایش در جلسه تجربی اصلی با هر کدام از جلسات به لحاظ  فرکانس و جنبه های حرکت اتاق متفاوت بودند. شرط اغازین (۰) اندازه گیری خط مبنا بدون هیچ نوع تغییری در میدان بینایی بود. دو شرط دیگر عبارتند از : ۱) کل اتاق با نوسانات رو به جلو و روبه عقب در ۱۸ سانتی متر جابجایی به فرکانس ۰٫۲ هرتز و ۲) کل غلطش جانبی اتاق بین ۱۰ الی ۳۰ درجه با فرکانس ۰٫۲ هرتز می باشد. ازمایشات پایلوت دلالت بر شرایط ماکسیمال اتاق در حال حرکت خود به خود واکنشی در کنترل های طبیعی بوده و به طور عمده وضعیت حاصل از ضربه مغزی را بی ثبات می نماید.انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

داده مرکز فشار ( ۳۰ ثانیه فاصله زمانی ازمایش در نرخ نمونه گیری ۱۵۰ هرتز) از پلتفرم نیرو ( یعنی منطقه مرکز تماس حاصل می شود که  توسط سیگنال ارسالی از کامپیوتر میزبان VR تریگر می شود) توسط نرم افزار CAS محاسبه شده بودند. داده مرکز فشار که از پلتفرم نیرو  حاصل شده بودند در حالی که سری های زمانی مرکز فشار با استفاده از تقریب های ذیل محاسبه شده بودند:

فرمول ۱

فرمول ۲

که دز ان : Mx و My به ترتیب گشتاورهای حول محورهای x و y و Fx,Fy و Fz ، medio-lateral  ( M-L)، خلفی، عقبی و نیروهای عکس العمل عمودی زمین می باشند.

برنامه خاص توسعه یافته با MATLAB جهت براورد کل داده های سینماتیک بدن مورد استفاده واقع می شود.  که از حسگرهای ردیابی حرکت دسته جمعی پرندگان به دست می اید. به ویژه، سری های زمانی حرکت نیم تنه در امتداد محورهای X و Y  و مقادیر وابستگی بین کمیت های اتاق در حال حرکت و واکنش های وضعیتی  همانگونه که در مرکز پویای فشار منعکس می شود و کل حرکات بدن با استفاده از توسعه خاص m-code در متلب ۶٫۵ ارزیابی شده بودند. تنها میزان انسجام بر مبنای مقادیر نسبت به خط مبنا جهت کاهش تنوع درون موضوع inter-subject محاسبه می شود. می بایست ذکر شود که انسجام اندازه وابستگی خطی ( یا جفت کردن) دو سیگنال در فرکانس خاصی می باشد. طیف خودکار برای هر سیگنال با استفاده از روش میانگین پریودوگرام ولش محاسبه شده بود. انسجام بر مبنای طیف عرضی و طیف خودکار نماد و نماد با طیف براوردی از بخش های داده و انسجام فرمول از طیف ترکیبی براورد می شوند:

انجام پایان نامه

فرمول ۳

اهمیت انسجام نیز محاسبه می شود. یعنی حد اطمینان برای انسجام صفر در نماد و L تعداد بخش های ناپیوسته : فرمول. علاوه بر این تبدیل موجک پیوسته (CWT ) جهت ردیابی پویایی اتصال بین بدن حرکت بدن فرد و نوسان صحنه های بصری طی کل ازمایش صورت گرفته بود. به نحوی که  CWT قادر به حل زمان و مقیاس ( فرکانس) رویداد ها بهتر از تبدیل فوریه کوتاه می باشد. در علم ریاضیات و پردازش سیگنال تبدیل موجک پیوسته CWT تابع f به شرح ذیل تعریف می شود:

فرمول ۴

که در ان نماد معرف ترجمه، s معرف مقیاس مربوط به فرکانس و نماد موجک مادر می باشد. نماد مزدوج مختلط z محسوب میشود. در این مطالعه موجک مادر موجک، موجک مرلت پیچیده می باشد که دارای زمان خوب و فرکانس دقیقی می باشد.

یافته های متعدد مورد توجه در این ازمایش مطرح می باشند. اول این که کلیه افراد به لحاظ بالینی بدون نشانه در ده روز ازمایش بعد از حوادث ضربه مغزی بودند و از شرکت در ورزش بر اساس ارزیابی های نورولوژیکی و نوروفیزیولوژیک به همراه رزولوشن علائم بالینی  حذف شده بودند. دوم این که ، در کل انسجام قوی بین مرکز فشار CP و داده های دسته جمعی پرندگان FoB وجود دارد. بنابراین در تحلیل های ذیل CP یا داده سری های زمانی FoB جهت ازمون پیوستگی واکنش های وضعیتی با حرکت صحنه بصری حاصله از VR به عنوان معرف یکپارچگی/ عدم یکپارچگی جنبشی – بصری تلقی می شود. سوم این که، ازمون خط مبنا حاکی از ان است که کلیه افراد در معرض حرکت وضعیتی نسبت به جهت و فرکانس حرکت اتاق مجازی قرار می گیرند. چنانکه از شواهد بر می اید مقادیر پیوستگی ( انسجام) بالا برای  A-P و غلطش در شرایط VR صادق می باشد. چهارم این که MANOVA نشان می دهد که تاثیر اصلی ازمون بر داده های CP/FB زمانی مطرح می باشد که فرد در حال نگاه به اتاق در دو مورد مربوط  به A-P و جهات جانبی ( غلتش) باشد. جزئیات بهبود مختصر پیوستگی می تواند از تصویر ۷ مشاهده گردد.