هزینه انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۶ دانشگاه آزاد کاهش یافت

🔹در حالی که پیش‌تر هزینه انتخاب رشته داوطلبان دکتری ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد و نیز ثبت نام داوطلبان دکتری بدون آزمون این دانشگاه، ۱۵۰هزار تومان اعلام شده بود، با انجام اصلاحاتی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته این دانشگاه، این هزینه کاهش یافت.

🔹با توجه به این اصلاحات، حق ثبت نام برای داوطلبان بدون آزمون در دوره دکتری تخصصی ۷۰هزار تومان و هزینه انتخاب رشته برای داوطلبان باآزمون در دانشگاه آزاد اسلامی برای هر فرد ۴۰هزار تومان تعیین شده است.

🔹هزینه مصاحبه نیز تنها از آن دسته از داوطلبان که دعوت به مصاحبه می‌شوند، دریافت خواهد شد.