موافقت نمایندگان مجلس جهت رسیدگی به تخلفات آلودگی هوا

✳️ موافقت نمایندگان مجلس با تشکیل شعب ویژۀ رسیدگی به تخلفات آلودگی هوا

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده ۳۲ این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده ۳۲ این لایحه، برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضائی اختصاص می‌یابد.

در تبصره ۱ ماده ۳۲ لایحه مذکور آمده است: آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیرنظر دادستان مربوط طی کرده باشند،برای اجرای مفاد این قانون به‌عنوان ضابط دادگستری تعیین می‌شوند.

منبع: انجام پایان نامه