معرفی موتور جستجو گر انجام پایان نامه

🔴معرفی ۶ جستجوگر تخصصی گوگل:
۱- جستجو در مقالات علمی:
https://www.scholar.google.com

۲- جستجو در تصاویر:
https://goo.gl/CoFZdl

۳- جستجو در متن کتابها:
https://books.google.com
۴- جستجو در ثبت اختراعات:
https://goo.gl/S4Koja

۵- جستجو در فیلم ها:
https://goo.gl/wWX4o9

۶- بررسی روندهای پژوهشی
https://www.google.com/trends

انجام پایان نامه