قدمهای مهم برای تقویت نویسندگی

 

۱⃣ آنچه باعث حواس‌پرتی می‌شود را از خود دور کنید.
حواس‌پرتی یکی از موانع بزرگ در نوشتن است. افرادی که برای نوشتن وقت نمی‌گذارند، هرگز قادر به نوشتن نیستند.
۲⃣ به آنچه می‌خواهید بنویسید فکر کنید.
آن‌چه را می‌خواهید بنویسید به دقت در ذهن خود تصور کنید. ایده‌ی خوبی برای عنوان، موضوع و نکته‌ای که می‌خواهید به آن برسید، داشته باشید.
۳⃣به چه کسی می‌خواهید بنویسید.
دریابید مخاطب شما کیست. کارآفرینان، کارمندان، مادران، نوجوانان، مردان میان‌سال، کسی که شما را دوست دارد، یا شخصی کاملا متفاوت؟
۴⃣طوفان فکری برای ایده‌های خود ایجاد کنید.
اکنون می‌توانید شروع به نوشتن کنید. یک خودکار و تکه‌ای کاغذ بردارید یا کامپیوتر خود را روشن کنید و شروع کنید. من معمولا تعداد زیادی از نکات و جمله‌هایی که به ذهنم می‌رسد و می‌دانم که می‌خواهم از آن‌ها استفاده کنم را یادداشت می‌کنم.

منبع : انجام پایان نامه