درمان ptsd

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه دکتری

پیشگیری ودرمان PTSD و موارد مربوطه در بزرگسالان: یک برنامه تحقیقی

استرس و آشفتگی پس از تصادف PTSD ممکن است شرایط استرسی زیر را بدتر کند: تجربه مستقیم یک حادثه که منجر به مرگ و میر، آسیب جدی، یا دیگر تهدیدات به جسم فرد شود. شاهد یک حادثه بودن که شامل موارد بالا باشد، یا یادگیری درباره حوادث غیرمترقبه یا مرگ خشن، آسیب جدی، با تهدید مرگ عضوی از خانواده یا دیگر نزدیکان. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه

عمر شیوع PTSD در امریکا حدوداً ۷% می باشد ( ۹٫۷% در خانم ها و ۳٫۶% در آقایان). در اشخاص نظامی این مقادیر بالاتر است. دراکثر مردم، نشانه های این اختلالات خودبخود چند هفته پس از حادثه رفع می گردد. به هر حال، حوادث باعث بروز PTSD در تعدادی از بزرگسالان می گردد ( ۱۰ تا ۲۰ % موارد). این شرایط می تواند باعث افت تحصیلی، کاهش اجتماعی بودن، کاهش قدرت گوش دهندگی، و ناسازگاری های خانوادگی و همسری گردد. بزرگسالان دارای PTSD مشکل دیگر هم دارند، که احتمال زیاد انجام خودکشی می باشد.

پیشگیری از PTSD به صورت بالقوه می تواند مقدار زیادی از رنج و درد را کاهش دهد. سرویس های پیشگیری روانی ، دارویی، و درمان های جدیدتر مانند مکمل های و داروهای نسبی است. که از آن ها به صورت مستقل و ترکیبی استفاده می شود، اما شواهد کمی از موثر بودن آن ها خبر می دهند.

انتخاب درمان PTSD هم کاملا قطعی نیست. پیشنهاد این درمان هم اصولا برپایه شواهد، مطالعات و … نمی باشد، در واقع، گاهی اوقات پیشنهاد این درمان درست نیست. برای بزرگسالان، عوامل روحی و روانی زیادی دخیل می باشد. به هر حال، تفاوت میان روش های درمانی کاملا معلوم نیست و روش درمانی موثرتری هم شناخته نشده است.

مروری بر مقالات رسمی PTSD

مرکز شاهد-محور دانشگاه TRI کارولینای شمالی EPC دو مطالعه منظم انجام داده که درباره وقوع حادثه برای افراد عادی و نظامی مذکر و مونث می باشد. مطالعه پیشگیرانه با افرادی که آسیب دیده اند و شامل PTSD نمی شوند سروکار دارد. درمان ارائه شده برروی افراد درارای PTSD تمرکز داشته است. ما از قوانین بین المللی برای تولید این دو تحقیق تبعیت کرده ایم.

ما کتابخانه کوچرن را جستجو کردیم، مقاله چاپ شده بین المللی استرس های حادثه ای PILOTS، مقاله مربوط به پرستاری و نگهداری پس از حوادث، و مقالات علمی چاپ شده بین جولای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۲ برای و پیشگیری و بین ژانویه ۱۹۸۰ تا می ۲۰۱۲ برای درمان را یافتیم. ما وب سایت غذا و درمان امریکا را جستجو کردیم و تعدادی منبع قدیمی یافتیم.

همه گام های روش های استاندارد برای انتخاب مطالب، تاریخ استخراج آن ها، مطالعات هم زمان و مقدار استفاده از شواهد در تحقیق متفاوت است.

ما نتیجه گیری کردیم که مطاعات به صورت موارد پرخطر از موارد اصلی جدا می شوند. ما از مدل های اتفاقی برای تخمین اثر آمیخته استفاده کردیم و تحلیلی منطقی با میزان ریسک بالا انجام دادیم. برای کمک دارویی در درمان PTSD، ما شبکه مطالعه روش های تحلیلی را تاسیس کردیم. که شامل توصیه ها برپایه یافته ها و تحقیقات بیشتر و خلاصه تحقیقات در آن زمینه است.

هردو تحقیق توصیه های اکیدی دارند که برپایه یافته ها و تحقیقات بیشتر و خلاصه تحقیقات در آن زمینه است.

ارزیابی مطالعات پیشگیری

برای ارزیابی روش پیشگیری PTSD بزرگسالان، ما ۱۹ آزمایش با رنجی از جمعیت که حوادث مختلفی را تجربه کرده اند اما نشانه های PTSD را ندارند انجام دادیم. شوهاد برای نتیجه گیری درباره تنها سه نوع درمان کافی بود. این نتایج با مقدار قدرت شواهد مشخص شده اند.

اول، تحقیقات کاهشدر PTSD یا نشانه های روانی را در قربانیان نشان نداد. این تحقیقات برپایه پروتکل مایکل انجام شده است.

دوم، درموارد حاد، درمان روان شناختی CBT خیلی موثرتر از مشاوره در پیشگیری از PTSD نشان داد.

نهایتا، درمان ترکیبی برای درمان صدمات نیازمند کاهش زیاد PTSD در ماه های ۶ و ۹ و ۱۲ پس از حادثه نسبت به مورد عادی می باشد. تاثیر این درمان در مردان و زنان تفاوتی ندارد.

بررسی مطالعات درمانی انجام شده

برای ارزیابی PTSD در بزرگسالان، ما ۹۲ آزمایش انجام دادیم، بیماران عموماً موارد مختلفی از PTSD را دارند و میانگین سن در آن ها بین ۳۰ تا ۴۰ است. مقدار پشتیبانی شواهد در درمان زیاد است. حرکت چشم ها و درمان کفتاری زیاد است. مقادیر موثر در کاهش pTSDهای روانی زیاد است، تعداد مورد نیاز برای درمان کمتر از ۴ برای دستیابی به PTSD کمتر در همه درمان هایی که نیاز به گفتار درمانی دارند می باشد. فلاکستین، پاروکستین، و ونلافکسین و توپیرامت هم باعث بهبود PTSD می شوند، و پروکستین و ونلافکسین در درمان موارد عذاب وجدان موثر هستند. شبکه ۲۸ آزمایش (۴۸۷۱ مورد، اکثرا بدون شاهد) ، پروکستین و توپیرومت را موثرتر از دیگر داروها درمان نشانه های PTSD نشان داد. شواهد کافی نیستند، با این حال، برای تعیین این کدام مورد را به همه بیماران اعمال کنیم یا به گروه خاصی هنوز معلوم نیست.

در کل، شواهد درباره خطرات و درمان ها برای هر نتیجه گیری ناکافی می باشد.

محدوده هدف تحقیقات

پیشگیری از PTSD در بزرگسالان

شواهدی که موثر بودن پیشگیری PTSD را نشان دهند وجود ندارند. زیرا تعداد زیاد افراد نظامی و شهروندان تحت این درمان هستند و از مزایای آن بهره می برند. تحقیقات بیشتر در هر دو زمینه روحی و روانی و دارویی مورد نیاز می باشد. تحقیقات بیشتر روی CBT و درمان ترکیبی مجاز است، همان طور که دیگر درمان ها هست. تحقیقات آینده باید سعی در تحقیق بیشتر درباره زمان بندی و مقدار دارو داشته باشند. درمان مشابه پس از وقفه های زمانی پس از حادثه و کنترل مقدار دارو هم مهم است. فهم بیشتر درباره تاثیر درمان در زیرگروه های مختلف هم بسیار مهم است.

یک فاصله تحقیقاتی کلیدی، توانایی محدود شده شناخت افراد که احتمال زیادی در افزایش PTSD پس از حادثه دارند می باشد. توسعه یک روش پیش بینی کلینیکی برای تشخیص، بلافاصله پس از حادثه، حتی تعداد اندک موفقیت در این زمینه می تواند کمک مهمی در این زمینه باشد. متغیرهای کلیدی شامل فاکتورهای پیش از حادثه، مشخصات حادثه، و پاسخ های حین حادثه می باشد. راه های بهبود شناخت افراد در معرض PTSD و تکامل تاثیر روش های پیشگیرانه دراین افراد را باید در تحقیقات کلینیکی آینده مورد توجه قرار داد.

اگرچه برخی درمان های روحی روانیمقدار خوبی کاهش در موارد روانی داشته اند، ولی محدود کردن روش های مورد مطالعه به موارد روانی صحیح نیست.

درمان PTSD در بزرگسالان

درمان شاهد محور برای درمان بزرگسالان دارای Ptsd  مانند درمان های روحی و دارویی موثر است. درمان نفر به نفر برای درمان کافی نیست، در نتیجه آزمایش ها دو یا چند درمان فعال را مقایسه می کنند. آزمایش های کلیدی مقایسه ای باید روی درمان های روانی که بهترین عملکرد را دارند تمرکز کنند، روی داروهای موثر، درمان های روانی که موثر هستند تمرکز کنند، و ترکیب درمان های دارویی و روانی با بهترین عملکرد در مقایسه با دیگر موارد.

ارزیابی خطرات

خطرات هردو روش درمانی دارویی و روانی، عناوین تحقیقی در آینده هستند. محققین باید تاثیرات مخرب استفاده موقف یا دائم این درمان را مشخص کنند. که شامل مواردی مانند مرگ و میر، خودکشی، خودآزاری و مئارد روانی است.

روش های بهبود

مطالعات پیشگیری یا درمان ptsd هنوز خیلی ناکافی هستند. به صورت روشن موارد تحقیقی خیلی بیشتری مورد نیاز می باشد. نقص های مهم در تحقیقات شامل اتفاقی بودن آن ها، نامناسب بودن فرض های اولیه برای تحلیل اطلاعات می باشد.

محققین باید از روش های بهتری کاهش خطا و کاهش کمبود اطلاعات استفاده کرده و اطلاعات کامل تری به دست آورند.برای مطالعات درمانی، خروجی تحقیقات باید روی انده زه گیری های مهم کلینیکی تمرکز و موارد کمبود اطلاعات PTSD داشته باشد. در مطالعات پیشگیرانه، بررسی های بهتر و کلینیکی تر و تجهیزات بیشتر مورد نیاز است. تحقیقات باید در زمینه های بیشتر، با در نظر گرفتن این که برخی درمان ها چقدرطول می کشند (مخصوصاً دارویی ها) باید قبل از اقدام مورد توجه باشند.

 

بهبود عملی بودن یافته ها

در جمعیت های بزرگسالان، هیچ اطلاعاتی درمورد موارد مشکوک به خودکشی در دسترس نبود _جنس، سن، میزان تحصیلات و …)، انواع حوادث و تعدادشان، طول مدت حادثه، روانی بودن آن، و شرایط محرک پس از حادثه مانند دپرس یا افسرده بودن.

به همین نحو، می توان کمی در مورد انواع کلینیکی یا پرستار و وسایل نگهداری صحبت کرد.

اولویت های تحقیقی برای پیشگیری از PTSD در بزرگسالان

درمان های پیشگیرانه

مطالعات مبسوط حادثه محور دردرمان ترکیبی

آزمایشات و مقایسه درمان های دارویی و روانی

مقایسه روش های درمانی

درمان هی روانی با بهترین عملکرد

درمان های دارویی با قدرت بهبود بالا

درمان های روحی و روانی با قدرت بالا

ترکیبی ازدرمان های دارویی و روانی

مشکلات

خطرات

زیرگروه بیماران مورد یررسی، تعریف شده براساس انگیزه های خودکشی، انواع حوادث، سطوح استرس و روانی، انواع کلینیکی و تجهیزات موزد نیاز

روش های زیاد تشخیص، بهبود طراح های مطالعاتی، انجان مطالعات بیشتر، کاهش کاغذ بازی، رفع مشکل کمبود اطلاعات، و استفاده از تکنیک های مناسب

 

منابع