تحلیل داده

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه

مقدمه

مطالعه موردی

یک مطالعه موردی شامل بررسی یک مثال – مورد – از پدیده مورد تحقیق است. هدف شناختن پدیده با بررسی یک یا چند نمونه است. همه تحقیق های اجتماعی تا حدی یک مطالعه موردی هستند، از آنجائیکه تحقیق با توجه به جغرافیا و زمان منحصر بفرد است لذا از این رو برای مثال یک تحقیق از ۵۰۰ بازدید کننده از یک مکان تفریحی خاص یا سایت گردشگری می تواند بعنوان یک مطالعه موردی برای استفاده از آن مکان در نظر گرفته شود و یا حتی یک تحقیق ملی از فعالیتهای گردشگری یا تفریحی هزاران نفر در یک کشور غربی انجام شده در ۲۰۱۰ می تواند در یک مفهوم بعنوان یک مطالعه موردی جهت یک کشور ثروتمند در سالهای ابتدایی قرن ۲۰ باشد.

روش تحقیق مطالعه موردی از دیگر کاربردهای مفهوم موردها می تواند تشخیص داده شود مانند قانون وقتی که به جرایم فردی مربوط شود، دستگیری و محاکمه می تواند در تنظیمات سابقه مهم باشد و در پزشکی هر مثال به یک مریض و یک فرد بیمار می پردازد. در هر دوی این مثال ها، مورد – یا زندگی می کند یا مورد ثبت شده است – مانند وسیله ای برای یادگیری از بخش تجاری برای استفاده انحصاری شده مربوط به خودش است. بیشترین مثال های شناخته شده مربوط به دانشگاه هاروارد است. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه

این فصل به ترتیب شامل این موارد است:

تعریف روش مطالعه موردی: مزایای روش مطالعه موردی، انواع مطالعه موردی، جمع آوری داده ها و تحلیل داده ها، تعدادی از مثال تحقیقاتی یا مطالعه موردی در مضون گردشگری و اوقات فراغت نیز ارائه خواهد شد. لازم است باز تکرار کنیم اندازه قطعی نمونه است که مهم است نه اندازه نسبی آن به جمعیت. این قانون در همه موارد بکار می رود. مگر اینکه جمعیت نمونه خودش کوچک باشد، این استثنا و مقایسه آن بعداً در فصل توضیح داده می شود.

اندازه یک نمونه بر اساس چه معیاری تعیین خواهد شد؟

معیار اساساً سه لایه است: سطح دقت مورد نیاز در نتایج، سطح جزئیات در تحلیل و بودجه در دسترس. این موارد به ترتیب در زیر توضیح داده خواهند شد.

سطح دقت فواصل اطمینان

ایده سطح دقت به شرح زیر است، سئوال طرح می شود: تا چه حدی یافته های حاصل از یک نمونه از جمعیت دقیقاً آن جمعیت را منعکس می کند. برای مثال اثر یک تحقیق شامل این بوده که ۵۰ درصد یک  نمونه ۵۰۰ نفری – در سال گذشته به تعطیلات رفته اند و چقدر اطمینان وجود دارد که این یافته ها – آمار – برای آن جمعیت بعنوان کل درست است؟ چقدر می توانیم اطمینان داشته باشیم که علی رغم همه تلاش های صورت گرفته که یک نمونه معرف را انتخاب کنیم که اگر نمونه در معرف واقعی نباشد و درصد واقعی افرادی که تعطیلات رفته اند در واقع ۷۵ یا ۳۰ درصد باشد؟

سئوال بر حسب محتملات پاسخ داده می شود. چقدر می توانیم اطمینان داشته باشیم که همه سنجه های مناسب برای انتخاب نمونه معرف در نظر گرفته شده اند که نمونه در واقع معرف باشد. درصد افرادی که تعطیلات را گرفته اند غیر واقعی نباشد که بگوییم مثلاً ۷۵ یا ۳۰ درصد؟ بعبارت دیگر این احتمالات اگر بگوییم ۴۸ یا ۴۹ درصد یا ۵۰ یا ۵۱ درصد تا اینکه درصد درستی بالا باشد. احتمال کنار آمدن با ۷۰ تا ۳۰ درصد تا حدی میانه است.

آمار الگوی محتمل در توزیع همه نمونه های ممکن از اندازه های متنوع گرفته شده اند جمعیت های با اندازه های متنوع را بررسی می کند. زمانیکه یک نمونه بصورت تصادفی گرفته شده است ارزش نمونه آماری یک احتمال قطعی از بودن در یک دامنه ای قطعی از اندازه واقعی آمار را خواهد داشت. دامنه بیشتر یا کمتر از ۲ برابر خطای استاندارد است. اندازه خطای استاندارد بستگی به اندازه نمونه و غیر مرتبط با اندازه جمعیت است. یک نمونه مناسب ۹۵ درصد شانس دادن آمار با اندازه بین ۲ خطای استاندارد از اندازه در یک جمعیت را دارد و همینطور برعکس. ۹۰ درصد شانس وجود اندازه واقعی جمعیت بین دو خطای استاندارد آمار نمونه باشد. این بدین معنا است که اگر صد نمونه از یک اندازه گرفته شود در ۹۵ مورد انتظار می رود که اندازه آمار بین دو خطای استاندارد اندازه جمعیت باشد که در ۵ مورد ما انتظار داریم که خارج از دامنه باشد.

از آنجائیکه ما دقیقاً ارزش جمعیت را نمی دانیم مجبوریم روی این احتمالات فرضی درباره احتمال صحت یافته هایمان متکی باشیم: ما ۹۵ درصد شانس دقت داریم و ۵ درصد شانس اشتباه بودن.

روش مطالعه موردی چیست؟

John Gerring (2007: 19-20) یک مورد را بصورت پدیده ای که بصورت فضایی جدا شده (یک واحد) که در یک نقطه از زمان یا در دوره ای از زمان بررسی شده است. مطالعه موردی بعنوان یک مطالعه وسیع مورد منفرد است.

تحقیق مطالعه موردی می تواند موارد متعدد را یکی کند. که آن مطالعه چند موردی است. هر چند که در یک نقطه قطعی دیگر ممکن نیست که این موارد بصورت وسیع بررسی شوند. در آن نقطه تاکید تحقیق از یک مورد منفرد به نمونه ای از موارد جابجا می شود که ما می گوییم مطالعه فراموردی.

آشکارا تمایز بین مطالعه موردی و مطالعه فراموردی موضوع درجه است. هر چقدر موارد کمتر باشد بطور وسیع تر مطالعه می شوند و هر چقدر بطور وسیع تر مطالعه شوند بیشتر سزاوار این هستند که به آن ها بگوییم مطالعه موردی. همه کارهای تجربی می توانند به نوعی در زمره مطالعه موردی طبقه بندی شوند (که شامل یک یا تعداد کمی از موارد باشند) یا مطالعه فراموردی (موارد زیادی را در بر گیرند). (Gerring, 2007:20)

پس بنابراین پیوستاری بین روش مطالعه موردی و فراموردی وجود دارد تا اینکه یک جداسازی شفاف باشد. Gerring امیدوار است که کتابش کمک کند این مرزهای مصنوعی شکسته شوند که این شبهای جداسازی را در علم اجتماعی ایجاد کرده اند.

دلیلی وجود ندارد که نتایج مطالعه موردی نتواند با نتایج مطالعه فراموردی ترکیب شوند و برعکس.

آنچه که روش مطالعه موردی نیست

دلیل پروژه های تحقیق نوعاً روش مطالعه موردی که فقط یک یا تعداد کمی از موارد را شامل می شوند بکار می برند که این بعضی شباهت ها با روش های تحقیق کیفی را می رساند و در بعضی متون روش مطالعه موردی زیر روش های تحقیق کیفی جمع بندی شده است. (Yin, 2009:19)

در واقع استفاده از انواع متنوع داده ها و انواع تحلیل ها می تواند بعنوان نکته کلیدی روش مطالعه موردی قلمداد شود.

مقیاس

موارد شامل افراد جوامع (روستا، جزیره، شهرها) همۀ کشورها، سازمان ها و شرکت ها، مکان ها، پروژه ها و موارد شباهت این ابعاد جغرافیایی و جمعیت شناسی در شکل ۱-۱۲ نشان داده شده است.

اگر یک تحقیق فقط یک فرد یا گروه کوچک را شامل شود مانند خانواده، گزینه های روشناسی عموماً محدود و بیشتر شبیه روش کیفی خواهد بود. (هر چند که مطالعه یک فرد یا گروه کوچک در طی زمان داده های کیفی را شامل نمی شود). وقتی مقیاس را بزرگ کنیم و دامنه روش ها افزایش یابد بر حسب منابع داده های اولیه و ثانویه – بعنوان مثال استفاده از اطلاعات در یک مکان و محیط و تاریخ و جامعه و ویژگی های جمعیت شناختی جمعیت جامعه یا کشور.

پس تنوع انواع داده ها و انواع تحلیل داده ها توصیف غنی از مورد – مکان یا کشور و مردمش ارائه می دهدو علاوه بر این یک مطالعه موردی از یک سطح (برای مثال یک جامعه یا سازمان) می تواند روش های متنوعی از کیفی و کمی و منابع داده شامل اجزا در سطوح پایین تر را نیز در بر گیرد. (برای مثال تحقیقات پرسشنامه ای از کارمندان یا ساکنان یا داده های عضویت و مالی)

شکل ۱-۱۲ روش مطالعه موردی سطوح جمعیت شناختی و جغرافیایی

روایی و پایایی

مسلماً متدولوژی یا روش شناسی چندگانه و منابع داده استفاده شده توسط روش مطالعه موردی احتمال دستیابی سطح بالایی از روایی درونی بعنوان هر روشی که جایی در این کتاب بحث شده را می دهد. محدودیت یک روش یا منبع داده ها همانطور که هر کدام در ۵ فصل گذشته بحث شد، توسط یکی از کیفیت های دیگری قابل حل است.

روایی بیرونی: اینکه تا چه حد یافته های ما خارج از محدوده مطالعه موردی قابل استفاده هستند ، می تواند با استفاده از منابع چندگانه داده نیز بدست آید. مانند استفاده از داده های ثانویه از جمعیت وسیع تری برای مقایسه تا بفهمیم که تا چه حدی مطالعه موردی معمولی یا منحصر بفرد است.

زیرا در تحقیق مطالعه موردی فقط یک یا تعداد کمی بررسی می شوند به نظر نمی رسد که روش، نماینده یافته های جهانی یا عمومی باشند، پس یک مطالعه موردی یک سازمانx  نمی تواند توضیح دهد یا رفتار ۰۰۰/۵۰ سازمان مشابه دیگر در موقعیت های مشابه را پیش بینی کند. هر چند که تحقیق مفاهیم فرای آن مورد در یک زمان یا مکان ویژه را ندارد در ان نکات کمی حاصل می شود با مراجعه به Gerring:

انجام یک مطالعه موردی دلالت دارد که یک مطالعه فراموردی نیز انجام شده است یا حداقل درباره مجموعه وسیع تری از موارد تأمل شده است. در غیر اینصورت برای یک نویسنده ممکن نیست که سئوال توصیف شده در همه تحقیق مطالعه موردی را پاسخ دهد. این مورد برای چیست؟ (Gerring, 2007)

ارتباط بین مورد مطالعه موردی و دنیای خارج از مورد و خودش نمی تواند توسط موارد تئوری و سیاسی تحت تأثیر قرار بگیرد بنابراین نتایج باید این صورت باشند: این بیان می کند که رفتار سازمان x که بصورت تئوریک با انتظارات سازگار است نیاز ممکن تعدیل در تئوری را پیشنهاد می دهد و اینکه انواع دیگر سازمان ها باید بررسی شوند که معلوم شود تا چه حد این توضیحات بطور وسیع تر کاربرد دارد. پس وقتی تحقیق مطالعه موردی ممکن است نتایج که قابلیت عمومیت برای یک جمعیت دارد را بدست ندهد ممکن است بتواند موارد معتبری برای گفتن در ارتباط با تئوری در مورد تحقیق اکتشافی و در ارتباط با خط مشی در مورد تحقیقات ارزیابی بدهد. پس تعدادی سناریو در رابطه با تئوری و خط مشی می تواند در ذهن مجسم شود، همانطور که در شکل ۲-۱۲ نشان داده شده است.

با استفاده از گونه شناسی بحث شده از فصل اول این کتاب در مورد تحقیق اکتشافی یک مطالعه موردی می تواند برای امتحان کاربرد تئوری موجود بکار رود. این در موقعیت هایی ممکن است رخ دهد که یک پیشنهاد تئوری هرگز بصورت تجربی امتحان نشده باشد و یا در محیط ویژه ای بررسی نشده باشد. پس در مورد تحقیق های مربوط به اوقات فراغت بسیاری از پیشنهادات در واقع با استفاده از شواهد تجربی ورزشی توسعه داده شده اند، بنابراین در یک مطالعه موردی مربوط به تفریح غیرورزشی می تواند برای آزمایش عمومیت چنین پیشنهاداتی استفاده شوند.

بطور مشابه، بسیاری از تحقیقات گردشگری مربوط به سفر به مکان های متنوع به دنبال علاقه به زیبایی شناسی می باشد. پس چنین ایده هایی می تواند در مضمون انواع مختلف تعطیلات بررسی و آزمایش شوند. بعنوان مثال یک مطالعه موردی سایت کاروان که توسط همان خانواده ها در همان زمان هر سال بازدید شده باشد.

در یک مورد تحقیق ارزیابی مربوط به سیاست کارهای مربوطه، آزمایش اثربخشی یک سیاست یا نوع فعالیت مدیریتی است. برای مثال وقتی که اثر سیاست تبلیغات / ترفیع با استفاده از مجموع آمارهای ملی گرفته شده دربارۀ تعداد مشتری / شرکت مجموع کننده بررسی شود، می توان همچنین آن را توسط یک مطالعه موردی در یک یا دو جامعه یا نواحی مجاور بررسی کرد به ویژه اگر نتایج تحلیل آماری ملی نامشخص باشند یا نشان دهنده عدم وجود تأثیری واضح باشند.

در مورد تکرار دقیق یک تحقیق، البته که در مطالعه موردی غیرممکن است اما جا دادن شواهد حاصل از یک تعداد مطالعه موردی می تواند توافق نظری درباره یافته های یک برنامه مطالعه موردی بدست دهد.

مزایای نگرش مطالعه موردی

مزایای ویژه روش مطالعه موردی می تواند بصورت زیر جمع بندی شود:

 • قابلیت قرار دادن افراد، سازمان ها، وقایع و تجربیات در مضمون تاریخی و اجتماعی شان، قابلیت برخورد با موضوع مورد مطالعه بعنوان یک کل به جای جداسازی یک مجموعه محدود از جنبه های از پیش گزینش شده.
 • روش های چندگانه – مثلث سازی – که بدست امده و بعنوان نقطه قوت در نظر گرفته می شوند.
 • یک مورد یا تعداد محدودی از موارد که جمع آوری داده های قابل مدیریتی را با وجود محدودیت منابع بدست می دهد.
 • انعطاف پذیری در استراتژی جمع آوری داده ها به محققان اجازه می دهد تا استراتژی تحقیق خود را با روندهای تحقیق خود انطباق دهند.
 • نیازی به عمومیت دادن یافته ها به یک جمعیت وسیع تر نیست.

طراحی یک مطالعه موردی

در حالیکه که روش مطالعه موردی دارای انعطاف است محققان را بی نیاز از بعهده گرفتن مراحل آماده سازی اولیه معمول – مشخص کردن سئوالات تحقیق، مرور ادبیات، ایجاد یک چهارچوب تئوری و تعیین منابع و داده های مورد نیاز – نمی نماید، همانطور که در فصل ۳ بحث شد.

همانطور که در هر تحقیق مهم است که خودداری شود از اینکه انبوهی از داده ها و اطلاعاتی که نمی دانیم آنها چه کنیم اندازه انعطاف پذیری بندرت نامحدود است. برای مثال در بعضی از شرایط ممکن است امکان مصاحبه با مردم وجود داشته باشد یا اینکه از انها اطلاعاتی بگیریم در بعضی موارد هم موضوع جدیدی در طی یک تحقیق ممکن است رخ بدهد اما این در شرایط دیگر ممکن است.

علاوه بر راهکاری عمومی برای برنامه ریزی پروژه های تحقیق که در فصل ۳ طرح شده اند، ۳ مورد ویژه در اینجا ذکر می شود: تعریف واحد تحلیل، گزینش موردها و جمع آوری داده ها .

تعریف واحد تحلیل

در حالیکه به نظر این یک مورد واضح می آید لازم است که واحد تحلیل یا آنالیز برای یک مطالعه موردی شفاف سازی شود. برای مثال اگر واحد تحلیل – مورد – یک تسهیلات فراغتی یا گردشگری متعلق به یک سازمان بزرگ باشد مهم است که تحلیل را در سطح تسهیلات انجام دهیم. از این رو برای مثال سیاست ها و فعالیت های سازمان مادر بطور غیرقابل اجتنابی مربوط هستند اما بر تسهیلات مدیریت تأثیر گذار خواهند بود بنابراین تحقیق درباره سازمان مادر نیست. برعکس، داده های مربوط به کارکنان بخشی را شکل می دهد اما تا جائیکه بتواند کمک کند به فهم عملکرد آن امکانات یا تسهیلات بعنوان یک واحد.

انتخاب مورد ها

نکته کلیدی در روش مطالعه موردی انتخاب مورد یا موردهاست که این البته قابل مقایسه با نمونه گیری در تحقیق کمی است. چهار نوع از گزینش مورد توجه قرار می گیرد.

هدف دار: وقتی موارد بسیاری درگیر باشند گزینش موردها هدف دار است. برای مثال انتخاب دامنه ای از شرکت های با اندازه مشابه یا متفاوت در صنایع مشابه یا متفاوت در مکان های جغرافیایی قابل مقایسه یا در تضاد با هم، سطه موردهای متضاد یا مشابه.

 • شرح دهنده: اغلب مورد یا موردها طوری انتخاب می شوند که احتمال تشریح یک پدیده را افزایش دهند. برای مثال اگر تحقیق مربوط به موفقیت های رهبری باشد در این صورت سازمان ها موفق با رهبران موفق عمداً انتخاب می شوند.
 • نوعی / غیرنوعی: موردی انتخاب می شود چون اینطور تصور می شود که نوعی از پدیده تحت مطالعه است، یا ممکن است عمداً بعنوان یک مورد غیرنوعی انتخاب شود. از این رو یک تحقیق که رازهای موفقیت در یک صنعت خاص را بررسی می کند موفق ترین شرکت آن صنعت را انتخاب می کند.
 • عملی بودن / فرصت داشتن: در بعضی موارد گزینش موردها ممکن است عملی باشد. برای مثال وقتی محقق دسترسی راحت به شرکت را دارد بدلیل اینکه او کارمند آنجاست.

هر چقدر که گزینش مورد یا موردها معقول و منطقی باشد، باید بطور واضح در گزارش تحقیق بیان شده و مفاهیم گزینش شرح داده شوند.

جمع آوری داده

یک پروژه مطالعه موردی یک تعدادی از منابع و روش های جمع آوری داده را استفاده می کند: شامل استفاده از شواهد مستند، تحلیل داده های ثانویه، مصاحبه عمیق، پرسشنامه، مشاهده و مشاهده مشارکت کننده، فرآیند انتخاب منبع داده و روش های جمع آوری داده مانند هر روش تحقیق دیگر است. همانطور که در فصل ۳ توضیح داده شد. در آن فصل، این ایده که منابع داده متفاوت در یک پروژه باید استفاده شود تا به سئوال های مختلف تحقیق پاسخ داده شود یا جنبه های متفاوت سئوال های تحقیق بررسی شود. یادآوری می شود که جمع آوری داده باید به سئوال های تحقیق مرتبط باشد، حتی اگر در موردهایی که سئوال های تحقیق در ضمن اینکه تحقیق پیشرفت می کند تغییر کنند.

سازگاری واحد آنالیز: اگر برای مثال داده های مشارکتی درگیر موضوع باشند مهم است که داده ها مرتبط به واحد جغرافیایی مشابه ای باشند.

سازگاری موقتی: در حالت ایده آل داده ها باید مربوط به دوره زمانی مشابه ای باشند – این مرتبط به واحد آنالیز است وقتی دوباره سازماندهی می شوند – برای مثال حجم شرکت یا مرزهای اداری می تواند منجر به تغییر اندازه، ترکیب و عملکرد سازمان ها در طی زمان شود.

آنالیز (تحلیل)

تا حدی که طراحی مطالعه موردی و یا بخش هایی از آن شبیه بیشتر پروژه های تحقیقی فرموله شده است که با سئوال های تحقیقی ثابت و جمع آوری داده های مربوطه و فرآیندهای تحلیل می باشد، فرآیند تحلیل ماهیتاً قیاسی می باشد؛ داده های تحلیل طوری طراحی می شوند که به سئوال های پرسیده شده در ابتدا جواب دهند. اما یک مطالعه موردی می تواند شامل روش های کیفی با یک فرمت بازگشتی و بیشتر استقرایی است. همانطور که در فصل ۱۵ توضیح داده شد. در واقع انعطاف پذیری کل نگرش مطالعه موردی بیشتر نگرش استقرایی را پیشنهاد می دهد. از این رو کشف از یک منبع اطلاعاتی ناشناخته در حین تحقیق محققان را به دو سئوال می رساند: آیا این داده ها چیزی بر تحقیق می افزایند؟ در حالیکه یک منبع اطلاعات جدید می تواند کمک به پاسخ سئوال های موجود ند، بصورت غیرقابل پیش بینی همچنین پیشنهاد و سئوال های کلی جدید نیز می دهد.

سه روش عمده تحلیل توسط Burns (1994) و هم Yin (2009) شرح داده شده است.

تطبیق الگو: مربوط می شود به جنبه هایی از مورد که که تا چه اندازه انتظار می رود که از تئوری موجود باشند.

توضیح: اغلب یک فرآیند تکرار شونده است جائیکه یک توضح باشد عملی منطقی از چیزی که کشف شده است با مراجعه به عقب و جلو بین تئوری، توضیح و داده ها توسعه داده شده است.

تحلیل دوره های زمانی: توضیحات بر پایه مشاهدات تغییر در طی زمان توسعه داده شده اند.

در واقع همۀ اشکال تحلیل در مضمون مطالعه موردی ممکن هستند. آن سوق دادن نتایج تحلیل از دسته های متفاوت بسوی نتایج منسجم است که چالش را نمایش می دهد.

مطالعه موردی در عمل

۴ مطالعه موردی در این فصل وجود دارد. هر مطالعه موردی جزئیات مختصری از هر تحقیق را ارائه می دهد، اما جزئیات بیشتر در مرجع تهیه شده ارائه شده است.

مطالعه موردی ۱۲٫۱ Rowntree and Laver’s English Life and Leisuie که در گذشته تحقیق شده است را برای محتوای کیفی اش بازنگری می کند (مطالعه موردی ۹٫۱) اما اینجا به استفاده از تاریخچه مورد مصاحبه فردی درباره افراد و اوقات فراغت و یک مطالعه موردی بر پایه منابع ثانویه مستند از یک شهر کوچک و زیر ساخت تفریحی ان اشاره می شود.

 

مطالعه موردی ۱۲٫۱: زندگی و تفریح انگلیسی ها

مطالعه موردی ۹٫۱ به تحقیق Seebohn Rowntree and G.R Lavers (1951) بر می گردد که اولین تحقیق در مقیاس بزرگ درباره اوقات فراغت در بریتانیا بود که از سال ۱۹۴۷ طی سال های پس از جنگ جهانی دوم شروع شد. این تحقیق روند کیفی اولیه که شامل مطالعه موردی به دو روش است را بکار برد.

اول تحقیق شامل مصاحبه با تقریباً ۱۰۰۰ نفر در ۱۱ شهر بود که ۲۲۰ عدد از آن ها بصورت قابل توجهی در فصلی ۱۲۱ صفحه ای در تاریخچۀ موردها گزارش شده اند. همانطور که در مطالعه مورد ۹٫۱ توصیف شد.

دوم گزارش همچنین شامل یک فصل مجزا شامل مطالعه موردی یک شهر کوچک واقع در بین لندن و آکسفورد با جمعیت ۰۰۰/۴۰ نفر می باشد. آن صرفاً توصیفی از ۳۰ یا بیشتر کلاب های اجتماعی و ویژه، سینما، کتابخانه، رقص و موزیک، تفریحات در فضای سرباز، ورزش، و تسهیلات رفاهی مذهبی و سازمان هاست. گزارش ها و فعالیت های ۹ اپراتور اتوبوس در شهر، توجه ای به توصیه های روز و تعطیلات در این زمان را توصیه می کنند.

یک از شرکت ها بطور متوسط ۲۰ اتوبوس طی یک هفته به لندن می فرستد از اکتبر تا آخر آوریل. در طی ۸ هفته آنها ۱۰۰ اتوبوس پر از مردمی که برای دیدن Skating varieties می روند به لندن می فرستند.

آن ها ۳۲ اتوبوس از افراد برای دیدن مسابقات قهرمانی جهانی سنگین وزن طی June 1949 گرفتند، یکی از بزرگترین شرکت ها ۳۶۷ اتوبوس از افراد را به ساحل و جاذبه های دیگر در شهرهای مختلف فرستادند. (Rowntree and Lavers, 1951)

مطالعه موردی ۱۲٫۲ تاریخی از وقایع طی یک دوره ۲۰ ساله را ارائه می دهد که در آن پارک دیزنی اروپا در شمال پاریس برنامه ریزی  شد و توسعه پیدا کرد و افتتاح شد، تا سال سوم عملکردش که سود عمده ای را بعد از مجموعه ای از ضررها داد. بر اساس مشاهده مشارکتی، مصاحبه و داده های ثانویه، آن دامنه وسیعی از توسعه، طراحی، بازاریابی و مسایل مالی را پوشش داد.

مطالعه موردی ۱۲٫۱   دیزنی لند اروپا

کتاب Andrew Lainsburyis (2000), one upon an American Dream

بر اساس تجربیات او طی یک سال کاری که در پارک دیزنی لند اروپا گذرانده بود می باشد. در سال ۱۹۹۲ در میان همه تبلیغات و جنجالی که دربارۀ اعتبار و تناسب آن در یک مضمون اروپایی بود باز شد. توسعه آن در سال های اولیه بالا و پایین بسیار داشت. کتاب ۵ فصل عمده دارد راجع به ۱- توسعه ایده دیزنی لند اروپا و فعالیت های سیاسی برای گزینش یک مکان مطمئن ۲- طراحی یا مهندسی سازی پروژه ۳- بازاریابی پروژه ۴- مشکلات مالی سال های اولیه ۵- عملکرد جهانی دیزنی

کتاب از زبان راوی نوشته شده است اما توسط مراجع و یادداشت های پایانی وسیعی پشتیبانی می شود.عنوان تاریخی اش روی جلد مجلات بسیار بود که پروفایل شرکت دیزنی لند را وسیعاً نشان می داد.

تم های زیادی در هر فصل وجود دارد. از این رو فصل ۱ بینشی درمورد پدیده ی رایج  کشورها و جوامع در رقابت برای جذب صنعت و مشاغل، مسائل مالی و دیگر مسائل که درگیر جذب شرکت ها می شود وجود دارد و نیز سیاست “نه در حیات پشتی من” (NIMBY) که درمورد آنهایی است که  همسایگی نزدیک محدوده پروژه پیشنهاد داده شده پروژه دیزنی زندگی می کردند منجر به تأسیس شورای حفاظت از افرادی که مربوط به توسعه دیزنی اروپایی شوند ، شد.

فصل ۱ همچنین درباره برخورد فرهنگ های اروپای قدیم و آمریکای جدید که پدیده ای برجسته در عصر جهانی سازی می باشد بحث می کند. فصل دوم بیشتر طراحی محور است تا تجاری محور، اما ادغام عمودی فعالیت های شرکت والت دیزنی در توسعۀ نه فقط پارک بلکه هتل های فرعی و زمین های گلف که در دیزنی لند اصلی در کالیفرنیا مورد قبول واقع نشد نیز شرح داده شده است. فصل سوم مجموعه استراتژی های بازاریابی هم قبل و هم بعد از بازگشایی را شرح می دهد.

توسعه در سال های اولیه با ضرر قابل توجهی همراه بود و در فصل ۴ مقادیر متنوع که برای نجات پروژه با بهبود درآمد، حضور، قطع هزینه ها و باز سازماندهی امور مالی اش را مستند ساخته است. که این منجر به دستیابی اولین سوددهی در ۱۹۹۵ گردید. فصل آخر مختصراً توسعه بین المللی پارک های دیزنی و رشد رقبا را نشان می دهد.

در حالیکه کتاب داده های تحقیق سخت را ارائه نمی دهد اما منابع و موضوعات و پیامدهای متنوعی برای تحقیق دربارۀ دیزنی لند اروپا بکار می برد و از این رو یک مطالعه موردی معتبر برای پروژه سرمایه گذاری گردشگری و اوقات فراغت بین المللی ارائه می دهد.

مطالعه موردی ۱۲٫۳ توسط Victoria Carty (1997) تحقیق را در یک جنبه منفرد از رفتار یک سازمان منفرد از رفتار یک سازمان منفرد پوشاک ورزشی چند ملیتی نایک را خلاصه می کند. او تعدادی از منابع داده ها را بکار می برد اما مخصوصاً استفاده از تحلیل محتوا، چاپ، پوستر و تبلیغات تلویزیونی را تشریح می کند. این تحقیق روی موضوع اینکه آیا فصاحت و بلاغت نایک آنطور است که با خانم ها بعنوان مشتریان محترم همانطور که در تبلیغاتش نشان داده شده برخورد می کند. در بالا توضیح دادیم که نتایج حاصل از مطالعه موردی بطور قطع فقط روی مواردی که در تحقیق درگیر هستند می تواند بکار رود، آن ها استفاده محدوید خواند داشت اگر نتوانند حداقل احتمالات مفاهیم و کاربردهای وسیع تری را افزایش دهند. در اینجا این مفهوم مد نظر است که نایک نمی تواند میان شرکت های بین المللی دربارل نگرشش به بانوان منحصر بفرد باشد.

مطالعه ۱۲٫۳   نایک، بازاریابی و بانوان

Victoria Carty (1997) دربارۀ شرکت لباس ورزشی نایک تحقیقی انجام داد و منابع اطلاعاتی و چشم اندازهای تئوریک را بکار برد تا طرز عمل شرکت بویژه در برخورد با خانم ها را تحقیق و نقد کند.

منابع اصلی اطلاعاتی از توسعه نایک در ادبیات مشهور و دانشگاهی و مثال هایی از تبلیغات نایک در تلویزیون و جراید موجود می باشد. چشم اندازهای تئوریک شامل تئوری هایی از جهانی سازی و پست مدرنیسم و مفهوم زنجیره کالاهای جهانی می باشد که محصولات تولید شده را از نقطه مصرف تا نقطه ساخت ردیابی می کند. تز این تحقیق این است که تبلیغات نایک مشتریان زن غربی را هدف قرار داده است و تصویری از زنان مستقل را منعکس می کند در حالیکه عملیات ساخت آن زنان جهان سوم را استثمار می کند که عمده زنان کارگر در استخدام نایک با دستمزد پایین و کار در شرایط بد و عده ای قراردادی در کارخانه هایش را شامل می شوند.

این تحقیق به دنبال این است که اعتبار چهارچوب های تئوریکی خوب شکل گرفته را نشان دهد که برای شرکت چند ملیتی حیاتی هستند به ویژه در تولید محصولات مد که هزینه ساخت و تولید با توجه به هزینه های بازاریابی و خرده فروشی بسیار سنگین تر است. از این رو با استفاده از یک مطالعه موردی یک شرکت منفرد، می توان در جستجوی شرح وابستگی متقابل بین تولید و مصرف یا اقتصاد و فرهنگ بود همانطور که در اقتصاد جهانی سازماندهی شده است.

مطالعه موردی ۱۲٫۴: اوقات فراغت، سبک زندگی و کلاس متوسط

Derek Wynne’s (1998): یک مطالعه موردی خیلی واضح استفاده از روش های چندگانه را در یک مطالعه موردی نشان می دهد. این یک تحقیق از مردم ساکن Heath، جایی با کلاس متوسط در جنوب انگلیس با ۲۰۰ ساکن که دارای کلاب تفریحی است. نویسنده سه سال در آنجا زندگی کرده است و تحقیق او بر پایه پرسشنامه از همه ساکنان، مصاحبه عمیق با شرکت کنندگان و مشاهده کنندگان منتخب است. او از چهارچوب های تئوری Pierre Bourdieu که در کتابش Distinction (1984) (تمایز) بکار برده است، استفاده کرده است برای بررسی موقعیت کلاس اجتماعی و سبک زندگی ۵۰۰ نفر یا ساکنان بالغ Heath.

در حالیکه سبک آموزش و اشتغالی که موقعیت کلاس اجتماعی افراد را شکل داده بود، یکسان بود، اما اصل و ریشه آن ها (والدین کارگر با کلاس متوسط) متفاوت بوده و در الگوهای تفریحی و حالت های فرهنگی آن ها منعکس شده بود این تفاوت ها بیشتر در تفاوت های بین دو گروه متفاوت استفاده کنندگان مرکز و کلاب تفریحی تأثیر گذاشته بود. افرادی که نوشیدنی می خوردند و آن هایی که ورزش می کردند. خلاصه جنبه های این مطالعه موردی توسط  (Wynne 1986-1990) جمع آوری شده است.

خلاصه

این فصل روش مطالعه موردی را که شامل یک مورد منفرد یا تعداد کمی از موردها دربارۀ پدیده یا موضوع مورد بررسی می باشد را بررسی می کند که در تقابل با دیگر روش های گفته شده در این کتاب است که عموماً روش های فراموردی را در بر می گرفتند. اما روش مطالعه فراموردی می تواند در یک مطالعه موردی گنجانده شود برای مثال تحقیقی از یک جامعه منفرد یا مقصد گردشگران می تواند تحقیقی بر اساس پرسشنامه با ساکنان یا بازدیدکنندگان باشد. این کتاب مهارت هایی را دربارۀ طراحی و انجام یک مطالعه موردی بررسی می کند که شامل توصیف واحد تحلیل یا انالیز و انتخاب موردها می شود. چهار مطالعه موردی اوقات فراغت و گردشگری در این فصل وجود داشتند.

سئوال

۱- تحقیق مطالعه موردی و مطالعه فراموردی را تعریف کنید.

۲- روایی بیرونی که در تحقیق مطالعه موردی پیش می آید را توضیح دهید.

۳- ۵ نگرش گزینش موردهای بحث شده در فصل چه بودند؟

۴- سه نگرش برای تحلیل مطالعه موردی در ادبیات مطرح می شوند، اسم نگرش ها را نام برده و توضیح دهید.

 

تمرین

۱- یک تسهیلات تفریحی یا گردشگری را که می شناسید در نظر بگیرید و مواردی را که آن را به صورت یک مطالعه موردی تشکیل می دهد تا علت موفقیت آن بررسی شود را شرح دهید.

۲- یکی از موارد مطالعه موردی فهرست شده در بخش مرجع را بخوانید و دامنه منابع داده استفاده شده برای تحلیل را شناسایی کنید و اینکه چطور انواع متنوع اطلاعات گرد هم آمده اند تا نتیجه گیری حاصل شود را شرح دهید.

 

نمونه گیری: کیفی و کمی

مقدمه

این فصل مقدمه ای است بر اصول نمونه گیری و به موضوعاتی مانند نمونه گیری، نمونه و جمعیت، نمونه معرف و تصادفی، اندازه نمونه و نتایج آن برحسب فاصله اطمینان، وزن و نمونه گیری برای تحقیق کیفی می پردازد.

نمونه گیری

در اغلب تحقیقات و در بعضی از تحقیقات مشاهده ای نمونه گیری ضروری است. عمدتاً به خاطر هزینه هایش مقدور نیست که از همه مردم، سازمان ها، نهادهایی که در تحقیق مورد توجه هستند جمع آوری شود. برای مثال اگر هدف تحقیق الگوهای رفتاری، اوقات فراغت یا تعطیلات جمعیت بالغ یک کشور باشد، هیچ کس منابع لازم برای انجام مصاحبه با میلیون ها فردی که جمعیت بالغ را شکل می دهند ندارد. تنها زمانی که با همه مردم مصاحبه می شود که هر ۵ یا ۱۰ سال می باشد زمانی است که نهاد آمار دولت سرشماری رسمی از جمعیت انجام می دهد که هزینه جمع آوری و تحلیل داده ها ده ها میلیون دلار یا پوند است.

در یک سطح پایین تر، در واقعیت هم غیرممکن است که با همه استفاده کنندگان یک پارک شهری یا منطقه گردشگری شلوغ مصاحبه رودررو انجام شود، زیرا در دوره های زمانی شلوغ، صدها هزار نفر ممکن است در آن مکان وارد شود و در زمان کوتاهی نیز آنجا را ترک کنندو این امکان دارد که پرسشنامه هایی برای پاسخ و تکمیل کردن بدست همه استفاده کنندگان بدهیم اما همانطور که در فصل ۱۰ بررسی شد این روش معایبی بر حسب کیفیت و سطح پاسخ ها دارد. روند معمول مصاحبه با یک نمونه – به نسبت – استفاده کنندگان است.

در فصل ۸ طبق روش های مشاهده مشکلاتی دربارۀ شمارش پیوسته استفاده کنندگان مکان های گردشگری و تفریحی مورد بررسی قرار گرفت و ذکر شد که اغلب تعداد افراد وارد شونده به مکان مورد نظر یا آنهایی که در حال حاضر همان جا باشند برای نمونه گیری شمارش می شوند.

نمونه گیری مفاهیمی برای روشی که داده ها جمع آوری شده اند و تحلیل و تفسیر شده اند دارند.

نمونه و جمعیت

در ابتدا از نظر اصطلاح شناسی باید شفاف سازی شود. کل گروههایی تمرکز تحقیق پروژه خاص روی آنها است بعنوان جمعیت شناخته می شوند. یک نمونه از میان جمعیت گزینش می شود. اصطلاح جمعیت وقتی معنی مشخصی می دهد که با جامعه هایی از مردم سر کار داشته باشیم – برای مثال وقتی می گوییم جمعیت مردم بریتانیا یا جمعیت مردم لندن، اما در تحقیقات اجتماعی این اصطلاح بصورت های دیگر نیز بکار می رود. برای مثال بازدید کنندگان مکانی در یک سال جمعیت بازدید کنندگان آن مکان را تشکیل می دهند و استفاده کنندگان تسهیلات ورزشی جمعیت استفاده کنندگان هستند.

اصطلاح “جمعیت” همچنین می تواند روی پدیده های غیربشری بکار رود بعنوان مثال اگر یک تحقیق ویژگی های فیزیکی سواحل استرالیا بیاید که ۰۰۰/۱۰ ساحل در کل وجود دارد که از آنها ۱۰۰ ساحل برای مطالعه انتخاب شدند، پس ۰۰۰/۱۰ ساحل می شود جمعیت ساحل ها و ۱۰۰ ساحل انتخاب شده نمونه هستند. در بعضی از متون کلمه جهان به جای جمعیت بکار می رود.

اگر یک نمونه برای مطالعه انتخاب شود ۲ سئوال پیش می آید:

۱- چه فرآیندهایی باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که نمونه معرف آن جمعیت است؟

۲- نمونه چقدر باید بزرگ باشد؟

این دو سئوال به هم مرتبط هستند، چون با شرایط برابری سایر شرایط، هر چقدر نمونه بزرگتر باشد احتمال اینکه بیشتر معرف باشد بالاتر است.

معرف بودن

نمونه ای که معرف جمعیت نباشد بعنوان تورش یا سوگیری توصیف می شود. همه فرآیند انتخاب نمونه باید در جهت حداقل کردن سوگیری در نمونه باشد. محققین به دنبال این هستند که مطابق با اصول نمونه گیری تصادفی به نمونه مصرف برسد و سوگیری یا تورش را حداقل کند. این عبارت چندان مفید نیست چون دلالت بر این دارد که فرآیند روشمند نیست. این همان نمونه تصادفی نیست و معنی برخورد تصادفی نمی دهد، مفهموم نمونه گیری تصادفی در زیر آمده است:

در نمونه گیری تصادفی همه اعضای جمعیت شانس مساوی برای تشکیل نمونه را دارند.

برای مثال اگر یک نمونه ۱۰۰۰ نفری از میان جمعیت ۰۰۰/۱۰ نفری انتخاب شوند، هر عضو باید شانس ۱ در ۱۰ را داشته باشد که انتخاب شود. در عمل بیشتر روش های نمونه گیری انسانی تا حد کمی این قانون را رعایت می کنند. مشکل نمونه گیری تصادفی در بسیاری از انواع تحقیق در زیر بحث شده است: تحقیقات خانوارها، تلفنی، مکانی، استفاده کننده، بازدید کننده، خیابانی، سهمیه ای، پستی ، مقاصدو وقایع پیچیده.

نمونه گیری تحقیقات خانوار 

مشکل دستیابی به نمونه تصادفی در مورد تحقیق مطالعه خانوار افراد بالغ ساکن یک کشور بررسی شده است. اگر جمعیت بالغ کشور ۴۰ میلیون نفر باشد ما امیدوار خواهیم بود که با یک نمونه ۱۰۰۰ نفری مصاحبه کنیم، پس هر عضو در جمعیت بالغ شانس ۱ در ۰۰۰/۴۰ را دارد که جزءِ جمعیت نمونه قرار بگیرد. این چطور میسر است؟ بطور ایده آل یک لیست کامل از همه ۴۰ میلیون بزرگسالان کشور موجود باشد اسم هایشان باید در کاغذ نوشته شده باشد در گردانه چرخان قرار بگیرد و دستی یا الکترونیکی مانند قرعه کشی بخت آزمایی، ۱۰۰۰ اسم بیرون کشیده شود. هر زمان یک شانس ایجاد شود هر نفر یا فرصت انتخاب ۱ به ۴۰ میلیون را دارد و چون این ۱۰۰۰ بار رخ می دهد هر فرد یک شانس کلی ۱۰۰۰ در ۴۰ میلیون یا ۱ در ۰۰۰/۴۰ را برای انتخاب دارد.

این فرآیند پر زحمتی خواهد بود. اما از کجا باید شروع کرد؟ نقاط تصادفی بین ۱ تا ۰۰۰/۴۰ وجود دارد. جداولی تحت عنوان جداول ارقام تصادفی منتشر شده است که توسط کامپیوتر ایجاد شده و به این منظور می توان استفاده کرد. صریحاً بگوییم این است که کل نمونه باید با استفاده از اعداد تصادفی انتخاب شود تا به تقریب بیشتر به فرآیند اعداد در گردونه نزدیک باشد.

در عمل هر چند که چنین فهرستی از جمعیت که مطالعه شده باشد بندرت وجود دارد. نزدیکترین چیز نام نویسی الکترونیکی همۀ کشور است. ثبت انتخاباتی بسیار جامع است زیرا بزرگسالان طبق قانون موظف به نام نویسی هستند، اما این ها کامل نیستند. بسیاری از افراد بی خانمان نیز هستند که اغلب شامل آن نمی شوند. کار فیزیکی انتخاب اسم ها از چنین فهرستی بسیار زیاد خواهد بود، اما معایب دیگری نیز برای این روند وجود دارد. اگر هر ۰۰۰/۴۰ نفر نظر دهنده که ثبت نام شده اند انتخاب شوند نمونه در سرتاسر کشور پراکنده خواهد بود. هزینه ملاقات هر کدام از انتخاب شده ها برای یک مصاحبه رودررو بسیار بالا خواهد بود.

بنابراین در عمل، سازمان ها تحقیقات ملی را انجام می دهند با بکارگیری نمونه گیری چند مرحله ای و خوشه ای. چند مرحله ای یعنی نمونه گیری مستقیماً انجام نشده بلکه طی مراحلی انجام شده است. برای مثال، اگر آن کشور مثلاً بگوییم چهار ایالت یا ناحیه داشته باشد نمونه پیشنهادی از ۱۰۰۰ به همان نسبت جمعیت ناحیه ها تقسیم می شود. هر کدام از نواحی دولتی محلی به بخش روستایی و محلی تقسیم می شوند. مثلاً بگوییم ۴ بخش شهری و ۲ بخش روستایی بطور تصادفی انتخاب می شوند. به هدف انتخاب مناسب تعداد زیر نمونه ها مثلاً ۴۰/۲۵ یا۵۰ تا از هر ناحیه. این زیر نمونه ها از ثبت انتخاباتی یا خیابان می توانند انتخاب شوند. با افراد تماس گرفته می شود مثلاً از هر ۵۰ خانه در خیابان. مثلاً در هر خیابان مصاحبه کنندگان موظف به مصاحبه با ۱۰ یا ۱۵ نفر هستند. با مصاحبه خوشه ای مردم هزینه ها حداقل می شود. اما باید احتیاط کرد که تعداد خوشه ها خیلی هم کاهش پیدا نکند چون در اینصورت همه دامنه جمعیت و انواع نواتحی را شامل نخواهند شد.

وقتی یک خانه برای مصاحبه انتخاب می شود تدبیری برای انتخاب پاسخ دهندگان از میان افراد خانواده باید اندیشیده شود. که این در قسمت تحقیقات تلفن در زیر توضیح داده شده است.

نمونه گیری برای تحقیقات تلفنی

روند سنتی برای نمونه ای برای تحقیقات تلفنی از فهرست های عمومی تلفن ساکنان که به مصاحبه تلفنی به کمک کامپیوتر تغییر کرده است (CATT) که روش ها در فصل ۹ توضیح داده شد. بعضی از مشکلات پیش آمده در روش، افزایش تلفن های سیار، که این نیز در فصل ۹ توضیح داده شد، معرف بودن نمونه را تهدید می کند. سوگیری حاصل مربوط به سن می شود که با وزن دهی قابل اصلاح است اما آن تفاوت های سبک زندگی را منعکس می کند که نمی توان کار چندانی دربارۀ آن انجام داد. فهرست  افراد ثبت شده انتخاباتی همانطور که در بالا گفته شد، نزدیک است، به جز اینکه فقط یک خط تلفن عموماً برای هر خانه وجود دارد و لیست بطور موثر به خانوارها مربوط می شود تا اینکه افراد در تحقیقات خانوار، بنابراین لازم است که روندهایی برای انتخاب پاسخ دهنده از بیان اعضاءِ خانه انجام شود.

اگر در تحقیق رودررو یا تحقیق تلفنی، مصاحبه کننده با کسی بطور اتفاقی در را باز کند یا تلفن را جواب دهند مصاحبه کند در این حالت سوگیری وجود دارد. البته همواره برای سن کم محدودیت وجود دارد، پس شخصی زیر سن توصیف شده است انتخاب نمی شود. یک روند معمولی انتخاب تصادفی شخص مناسب در خانوار برای مصاحبه این است که پرسیده شود چه کسی تاریخ تولدش نزدیکترین است به سن مورد نظر مصاحبه.

 

 

نمونه گیری برای تحقیقات مکان/ استفاده کننده/ بازدید کننده

شرایط مکان های گردشگری و تفریحی یا تسهیلات اش بسیار زیاد تنوع دارد. بسته به نوع یا اندازه امکانات/ فصل/ روز/ هفته/ زمان روز یا هوا. این مبحث بنابراین فقط بصورت کلی در نظر گرفته می شود برای اطمینان از انتخاب تصادفی، و در نتیجه معرف بودن ضروری است که مصاحبه کننده به قوانین محکم پایبند باشدو مصاحبه مکان در دو روز انجام می شود. اول، مصاحبه کننده باید ثابت باشد و استفاده کنندگان متحرک. برای مثال وقتی مصاحبه کننده در نزدیک ورودی و بازدیدکنندگان مستقر می شود و با آنها در حین اینکه وارد یا خارج می شوند، مصاحبه می شود. دوم، ممکن است استفاده کننده ثابت باشد و مصاحبه کننده متحرک، مثلاً وقتی که با افراد حاضر در پیک نیک یا ساحل مصاحبه می شود.

در مورد مصاحبه کنندگان ثابت این دستورالعمل باید رعایت شود:

وقتی یک مصاحبه کامل می شود، پرسشنامه را برای اینکه کامل پر شده باشد یا در خور و مناسب باشد را بازبینی کنید. وقتی شما با یک پرسشنامه جدید آماده هستید از ورود شخص بعدی جلوگیری کنید. به این قوانین پایبند باشید و مصاحبه شوندگان را از روی قصد خاصی انتخاب نکنید.

نکته مهم این است که مصاحبه کنندگان با انتخاب فردی که برای مصاحبه انتخاب می کنند نباید از انواع خاصی غافل شوند. در حالت ایده آل قوانینی باید باشد مانند اینکه مصاحبه با هر ۵ فردی که از در وارد می شوند اما وقتی استفاده کنندگان با سرعت متفاوت و متنوعی وارد شوند و مصاحبه از نظر طول زمان متفاوت شود، که این بندرت محتمل است.

در مورد کاربران ثابت و مصاحبه کننده متحرک، مصاحبه کننده باید طبق دستورالعمل خاص و از هر ۵ گروهی که عبور می کنند مصاحبه کند. وقتی مصاحبه کنندگان استخدام شوند موفقیت فرآیند بستگی دارد به آموزش هایی که به آن ها داده شده است که به این می تواند شامل مشاهده آن ها سر کار باشد که اطمینان حاصل شود از قوانین پیروی می کنند.

همانطور که در فصل ۱۰ توضیح داده شد، تحقیق های کاربرد مکان منجر به تنوع اجتناب ناپذیری از نسبت استفاده کنندگان که در زمان های متفاوت روز مصاحبه شده اند می شود. وقتی استفاده کنندگان تمایل دارند زمان بیشتری بمانند – مانند مورد ساحل – این چندان اهمیت ندارد، اما وقتی مردم برای مدت کوتاه تری مانند وقتی نوع استفاده کنندگان در طی دوره های روز و هفته متفاوت باشد در اینصورت نمونه احتمال معرف نخواهد بود. این سوگیری است که باید با وزن دهی که در پایان فصل نشان داده می شود تصحیح شود.

وقتی تحقیقات شامل دادن پرسشنامه به پاسخ دهنده برای تکمیل باشد – برای مثال وقتی به تعدادی از گردشگران داده می شود فقط کارکنان در دسترس هستند که آن ها را تشویق به پر کردن و برگرداندن کنند. پاسخ دهندگان داوطلبانه همکاری می کنند. هتل شلوغ یا افراد در قسمت پذیرش تسهیلات رفاهی به ندرت قابل اتکا هستند که در طی انجام کارشان به آن ها پرسشنامه دهیم و جمع آوری کنیم مگر اینکه تحقیق اولویتی برای مدیریت باشد که نظارت کند. بطور معمول یک نسبت مشخص از جمعیت پرسشنامه را بر نمی گرداند. اما این غیرمحتمل است که فرآیند خودگزینش صورت تصادفی رخ دهد. برای مثال افرادی با مشکلات خواندن و نوشتن انگلیسی، یا افرادی که عجله دارند که ممکن است پرسشنامه ها را برنگردانند. آن هایی که چیزی می گوید مثل بله یا خیر بیشتر احتمال دارد که پرسشنامه ها را برگردانند تا آن هایی که فقط از خدمات راضی هستند و ممکن است تأثیرات منحرف کننده ای از نسبت استفاده کنندگانی که نظرهای قوی ارائه می دهند داشته باشند. از این رو مشخص می شود که این نوع تحقیق غیر قابل کنترل تا حدودی در معرض ریسک سوگیری های جدی دربارۀ نمونه است و باید آن تا جائیکه ممکن است اجتناب گردد.

نمونه گیری برای تحلیل خیابانی و نمونه گیری سهمیه ای

هر چند که تکنیک نمونه گیری سهمیه ای در موقعیت های دیگر بکار می رود آن اغلب در خیابان بسیار رایج است. تحقیق در خیابان معمولاً بعنوان ابزاری برای تماس با نمونه معرف جامعه است اما در واقع می توان آن را نوعی “تحقیق مکانی” در نظر گرفت. مکان می تواند محدوده خرید باشد. یک تحقیق خیابان که شامل نمونه های تصادفی از استفاده کنندگان خیابان است نماینده استفاده کنندگان محدوده خرید است تا اینکه نماینده جامعه بعنوان یک کل باشد. در یک مرکز خرید حومه شهری نسبت بالایی از افراد بازنشسته یا مراقبت کنندگان تمام وقت از بچه و خانه وجود دارد.

اگر هدف در واقع این باشد که نمونه معرف کل جامعه را بدست آوریم و سپس به مصاحبه کنندگان سهمیه ای از مردم از انواع مختلف را بدهیم که با آن ها ارتباط برقرار کنند این سهمیه بر اساس اطلاعات حاصل از جامعه ای است که با کمک سرشماری بدست آمده است. برای مثال اگر سرشماری نشان دهد که ۱۲ درصد جمعیت بازنشسته هستند پس مصاحبه کنندگان ملزم هستند که هر ۱۰۰ مصاحبه انجام شدۀ ۱۲ بازنشسته را شامل شود. وقتی مصاحبه کنندگان سهمیه شان را در گروههای سنی و جنسیتی دقیق تکمیل کردند، ملزم می شوند که بیشتر گزینش کنند با افرادی انتخاب کنند تا با آن ها نزدیک شوند تا شکاف سهمیه ای موجود را پر کند.

روش سهمیه ای فقط در موردی استفاده می شود که پس زمینه اطلاعات در مورد جمعیت هدف شناخته شده باشد. در بیشتر تحقیقات این اطلاعات شناخته شده نیستند بنابراین روش های قطعی در نمونه برداری تصادفی باید اجرا شوند.

نمونه گیری برای تحقیق پستی

فهرست اولیه افرادی که در یک تحقیق پستی پرسشنامه به آن ها فرستاده شده است ممکن است کل جمعیت (در مفهوم آماری) یا یک نمونه باشد. اگر نمونه ای انتخاب شده است آن می تواند کاملاً تصادفی انجام شود زیرا فهرست پستی برای همه جامعه اغلب موجود است.

پاسخ دهندگان تحقیق پستی از یک نمونه بطور تصادفی انتخاب نمی شوند بلکه خود داوطلبانه انتخاب می کنند. این منابع سوگیری مشابه در آنچه در تحقیق کنترل نشده مربوط به مکان بود را نشان می دهد. کار کمی در این مورد می توان انجام داد به غیر از تلاش برای دستیابی به نرخ بالای سرعت و از بعضی موارد اطلاعات دربارۀ جمعیت موجود است که می تواند استفاده شود تا به نمونه وزن داده شود و سوگیری قطعی اصلاح شود برای مثال در مورد تحقیق ملی به نمونه وزن داده می شود تا سوگیری های جغرافیایی تصحیح شود زیرا توزیع جغرافیایی جمعیت شناخته می شود. اگر برای مثال تحقیق مربوط به یک انجمن حرفه ای باشد و نسبت اعضا در درجه های متنوع مشخص و ثبت شده باشد پس برای اهداف وزن دهی می تواند استفاده شود. اما در نهایت تحقیق پستی از عناصر سوگیری غیرقابل تصحیح وشناخته نشده که پاسخ داده نمی شود متأثر می شود. همه تحقیقات البته بی جواب ماندن را تجربه می کنند اما در تحقیق پستی شکل بزرگتر است زیرا سطح بدون جواب ماندن اغلب بزرگتر است.

نمونه گیری مطالعات وقایع و مقاصد پیچیده

همانطور که در فصل ۵ توضیح داده شد وقایع با مکان های یکی و غیریکی و مطالعات مقاصد گردشگری چالش های ویژه ای را برای محقق به تصویر می کشد نه اینکه فقط مربوط به مهارت های نمونه گیری باشد. عموماً تحقیق نیاز به فراهم آوردن اطلاعات دربارۀ تعداد مواردی شامل: تعداد بازدید کنندگان مقصد، جامعه میزبان، تعدا بازدیدکنندگان و افراد محلی که در مکان حضور می یابند، پروفایل جمعیت شناسی جامعه، الگوهای مصرف، ارزیابی/رضایت بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان محلی. این اطلاعات با یک یا چند روش توضیح داده شده در بالا جمع آوری می شود. بعلاوه اطلاعات ثانویه مانند ثبت بلیط های فروخته شدهنیز بدیت می آیند. چالش مهم، بنابراین نمونه گیری و جمع آوری داده نیست بلکه ترکیب داده ها از منابع متفاوت برای بررسی کل رویداد است بویژه وقتی که یک رویداد شامل اجزای یکی شده نیست و وقتی که مقصد تعداد قابل توجهی افراد مسافر در روز را بعلاوه بازدیدکنندگانی که می ماند را جذب می کند.

حجم نمونه

یک سوءِ تفاهم مشهور در مورد حجم نمونه وجود دارد که باید تصمیم گرفته شود باید بر اساس ارتباطش با اندازه جمعیت باشد برای مثال یک نمونه باید ۵ درصد از ۱۰ درصد جمعیت باشد که اینگونه نیست. آنچه مهم است حجم قطعی نمونه است بدون توجه به اندازه جمعیت. برای مثال حجم نمونه ۱۰۰۰ نفری برای نمونه هایی که در زیر آمده اند معتبر است:

چه آنکه نمونه از بزرگسال بریتانیا باشد (جمعیت ۵۰ میلیون نفر) یا ساکنان لندن (جمعیت ۷ میلیون)، ساکنان بریجبتون (جمعیت ۰۰۰/۱۰۰ نفر) یا دانشجویان دانشگاه (جمعیت ۰۰۰/۱۰)

شکل ۱۳٫۱ منحنی نرمال و فواصل اطمینان

این ۲ خطای استاندارد مربوط به ۹۵ درصد فاصله اطمینان آماری است. ارتباط بین خطای استاندارد و سطح احتمال درستی منحنی نرمال است. یک منحنی کمربند شکل با خصوصیات ریاضی قطعی، که ما در اینجا وارد جزئیات آن نمی شویم. ایده منحنی نرمال و ۹۵ درصد فاصله اطمینان در شکل ۱۳٫۱ نشان داده شده است. “توزیع” بطور دقیق تر از فصل ۱۷ شرح داده شده است.

جداول آماری بدست آمده فواصل اطمینان برای تحلیل های متنوع حجم نمونه های متنوع در جدول ۱۳٫۱ نشان داده شده اند. پایین جدول حجم متنوع نمونه است که از ۵۰ تا ۰۰۰/۱۰ می باشد بالای جدول آماری است که توسط یک تحقیق مثلاً ۲۰ درصد تنیس بازی می کنند، بدست می آید. جدول ۲۰ درصد و ۸۰ درصد را با هم نشان می دهد. زیرا اگر اینطور یافت شود که ۲۰ درصد تنیس بازی می کنند پس ۸۰ درصد بازی نمی کنند. هر نتیجه ای دربارۀ صحت آمار ۲۰ درصد برای ۸۰ درصد نیز بکار می رود. در وسط جدول نیز فواصل اطمینان وجود دارد.

یک مثال که چطور جدول تفسیر می شود در زیر آمده است: فرض کنید که ما یک حجم نمونه ۵۰۰ نفری داریم و نتایجی بدست آورده ایم که ۲۰ درصد نمونه ویژگی های قطعی را دارند – مثلاً در تعطیلات تابستان گذشته دور از اینجا بوده اند (پس ۷۰ درصد در تعطیلات دور از اینجا نبوده اند) با مطالعه در جدول برای یک نمونه ۵۰۰ نفری ما ۳۰ درصد را پیدا می کنیم (و ۷۰ درصد) با فاصله اطمینان مثبت یا منفی ۴٫ بنابراین عادلانه ما تعیین می کنیم مقدار جمعیت در دامنه ۰/۲۶ درصد تا ۰/۳۴ قرار می گیرد.

یک نکته مهم که باید ذکر شود دربارۀ فواصل اطمینان:

برای نصف کردن فاصله اطمینان لازم است که حجم نمونه را چهار برابر کنیم. در مقال بالا یک نمونه ۲۰۰۰ نفری (۴ برابر نمونه اصلی) فاصله اطمینان ۰/۲+- درصد می دهد (نصف فاصله اطمینان اصلی) هزینه افزایش دقت تحقیق با افزایش حجم نمونه نیز بالا خواهد بود.

جدول ۱۳٫۱ فواصل اطمینان مربوط به حجم نمونه

توجه کنید که برای نمونه های کوچکتر فواصل اطمینان بسیار بزرگتر است. برای مثال برای نمونه ۵۰ نفری فاصله اطمینان ۹/۱۳+- درصد است که یعنی نتایج تا ۵۰ درصد تخمین زده می شود که در دامنه ۹/۶۳ تا ۱/۳۶ درصد قرار بگیرد. در بعضی از تحلیل ها برای حجم های نمونه کوچکتر فاصله اطمینان قابل محاسبه نیست زیرا حاشیه خطا از امار اصلی بیشتر است.

باید ذکر شود که این فواصل اطمینان فقط برای نمونه هایی بکار می رود که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند: روش های دیگر مانند نمونه گیری چند مرحله ای فواصل اطمینان بزرگتری می دهد، اما تفاوت اغلب کوچک است. به این موضوع در اینجا پرداخته نمی شود.

اکنون معیار دقت برای تصمیم در مورد اندازه و حجم نمونه مشخص شده است. یک حجم نمونه مثلاً ۱۰۰۰ نفری برای ۵۰ درصد نتایج اطمینان ۱/۳+- درصد می دهد. اگر این حاشیه خطا مورد قبول واقع نشود پس یک حجم نمونه بزرگتری لازم است و اینکه مورد قبول واقع شود یا خیر بسته به استفاده ای که باید از داده ها شود و نوع تحلیلی که باید شود دارد. یک راه جایگزین برای ملاحظه ارتباط بین حجم و نمونه و فاصله اطمینان در جدول ۱۳٫۲ ارائه شده است. در داخل جدول حجم نمونه لازم برای فاصله اطمینان مورد نظر نشان داده شده است.

جدول ۱۳٫۲: حجم نمونه لازم برای فاصله اطمینان مورد نظر

جزییات تحلیل پیشنهادی

فواصل اطمینان درجدول ۱۳٫۱نشان می دهد که معیار دوم انتخاب اندازه نمونه، نوع تحلیل است که باید صورت بگیرد.

اگر مقایسات جزیی زیادی باید انجام شود، به ویژه مربوط به نسبت های کوچک جمعیت، در این صورت باید اندازه نمونه شامل تحلیل های بسیار معنی داری باشد. برای مثال، فرض کنید تحقیقی با اندازه نمونه ۲۰۰ نفر انجام شده است و ۲۰ درصد پاسخ دهندگان به بازی بولینگ می رفتند و ۳۰ درصد تنیس بازی می کردند. این ۲۰ درصد در حاشیه خطای ۵/۵+_ درصد قرار دارد و ۳۰ درصد دارای حاشیه خطای ۳/۶+_ است. بنابراین تخمین زده می شود که نسبت این دو فعالیت به شرح زیر باشد:

بولینگ: بین ۵/۱۴ تا ۵/۲۵ درصد

تنیس: بین ۷/۲۳ تا ۳/۳۶ درصد

در این مورد فواصل اطمینان باهم همپوشانی ندارند و ما به درستی می توانیم بگوییم که تنیس از بولینگ بیشتر معروف است.

بنابراین جزییات تحلیل، حدتقسیم زیربخش های نمونه به زیرنمونه، سطح دقت اطمینان مورد قبول، اندازه نمونه را انتخاب می کند. معمولا نمی توان کاری با اندازه کلی جمعیت اصلی انجام داد، بنابراین یک احتمال وجود دارد و بنابراین نیاز بیشتری به تقسیم زیربخش های نمونه به زیرنمونه هاست.

بودجه

نکته دیگری که باید اضافه کرد این است که صرف منابع برای حجم نمونه وسیع هدر دادن هزینه است وقتی نیازی به آن نیست. برای مثال یک نمونه ۱۰۰۰۰ نفری تخمین های آماری با حداکثر فاصله اطمینان ۱+_ درصد می دهد. چنین تحقیق هزینه ای در حدود ۲۰۰۰۰۰ برای اجرا دارد. برای نصف کردن فاصله اطمینان به ۵/۰+_درصد که یعنی ۴ برابر کردن جمعیت به ۴۰۰۰۰ نفر هزینه اضافی ۸۰۰۰۰۰$ دارد. موقعیت های کمی هستند که چنین هزینه هایی را برای بازگشت کوچک، توجیه کنند.

عامل محدوده کننده تعیین حجم نمونه معیار سوم است که منابع موجود می باشد. حتی اگر بودجه موجود به شدت اندازه نمونه را محدود کند، ممکن است تحقیق پیش برود ولی با خطر احتمال معرف نبودن نمونه مواجه شود. اگر نمونه کوچک باشد جزییات تحلیل نیز محدود می شود. اگر منابع اینقدر محدود باشند که اعتبار یک تحقیق کمی ، سوال برانگیز شود، معقول تر خواهد بود که تحقیق کیفی که امکان پذیر است انجام شود. متعاقبا تحقیق پیشنهادی را می توان به عنوان یک آزمایش”مقدماتی یا ضربتی” در نظر گرفت که تاکید روی روش شناسی و آماده سازی برای یک تحقیق کامل با منابع کافی در آینده دارد.

چطور موارد حجم نمونه و فواصل اطمینان باید در گزارش آورده شود؟ در بعضی از تحقیقات علمی تحلیل های آماری پیچیده مورد نیاز است. در تحقیقات بیشتر اجتماعی، به ویژه گردشگری و اوقات فراغت، ملزومات کمتر است. این تا حدی در تحقیقات دانشگاهی هم درست است. لازم است که از محدودیت های تحمیل شده به خاطر حجم نمونه آگاه باشیم و اگر نتوان مقایسه داده را انجام داد، استخراج منابع در چنین موضوعاتی در متن گزارش های مشاوره ای به ندرت رخ می دهد. استفاده وسیع از اصطلاحات آماری عموما نیاز نیست. خواننده انتظار دارد که محقق یک کار خوب انجام داده باشد و خواننده متخصص انتظار دارد که اطلاعات کافی به دست بیاورد تا خودشان تحلیل را بررسی کنند. توصیه می شود که یک ضمیمه که نشان دهنده ی خطاهای نمونه گیری باشد در گزارش ها اضافه شود. ضمیمه ۱۳٫۱ فرمت لازم را نشان می دهد.

در ژورنال های دانشگاهی قوانین تا حدی متفاوت است و انتظار می رود تحلیل های آماری ” صادقانه” باشد. تنوع تست های آماری موجود در فصل ۱۷ توضیح داده شده است.

فواصل اطمینان مورد استفاده برای تخمین جمعیت

نکات ذکر شده در بالا روی فواصل اطمینان مورد استفاده برای درصدهای نمونه ها تمرکز دارد. باید احتیاط شود مخصوصا وقتی که تخمین های جمعیتی بر اساس تحقیقات نمونه انجام می شود. اما در بسیاری از موارد آمارهای نمونه برای جمعیت به عنوان کل استفاده می شود تا تخمین ها را به دست آورند. برای مثال، کل بازدیدها از یک مقصد یا انواع تسهیلات. برای مثال، از یک نمونه ۱۰۰۰ نفر ساکن این نتایج حاصل می شود که از متوسط ۵/۲ موقعیت خاص ۱۲ درصد جمعیت از یک پارک ملی مشخص در سال گذشته بازدید کرده اند. با حجم نمونه مورد نظر، ۱۲ درصد دارای فاصله اطمینان ۰/۲+_ درصد است. فرض کنید که جمعیتی که نمونه از آن انتخاب شده است ۵۰۰۰۰۰ نفر باشد و نیاز به تخمین کل بازدیدها باشد. تخمین تعداد افراد بازدیدکننده از پارک های ملی در سال گذشته ۶۰۰۰۰ خواهد بود و با یک متوسط بازدید ۵/۲ کل بازدیدها را ۱۵۰۰۰۰ در سال می دهد. در این حالت فاصله اطمینان چقدر خواهد بود؟ وسوسه انگیز است که بگوییم۰/۲+_ درصد از ۱۵۰۰۰۰ که می شود ۳۰۰۰+_ . اما این درست نیست. ۰/۲+_ مربوط به کل نمونه می شود که باید برای کل جمعیت به کار برود نه برای تعداد بازدیدها، که می شود فقط بر اساس ۱۲ درصد جمعیت. فاصله اطمینان برای ۰/۲+_ درصد جمعیت ۵۰۰۰۰۰ نفری است که می شود ۱۰۰۰۰+_. پس تعداد افراد ۱۰۰۰۰+_۶۰۰۰۰ تخمین زده می شود و تعداد بازدیدکننده ها ۲۵۰۰۰+_۱۵۰۰۰۰ تخمین زده می شود. فاصله اطمینان مقدار ۷/۱۶+_درصد تعداد بازدیدکننده ها می شود. برای به دست آوردن یک فاصله اطمینان برای ۰/۲+_ درصد تعداد بازدیدها(مثلا ۳۰۰۰+_)، یک حجم نمونه ۷۵۰۰۰ نفری نیاز است.

فرمول به دست آوردن فاصله اطمینان تعداد بازدیدها هست: P)× (PCI×f که f تعداد فراوانی بازدید هرسال (۵/۲ در مثال بالا) و PCI درصد فاصله اطمینان تحقیق (۲) و P جمعیت (۵۰۰۰۰۰) است.

حجم نمونه و جمعیت های کوچک

مبحث بالا درباره حجم نمونه فرض می کند که جمعیت وسیع است. در واقع فرمول آماری برای محاسبه فاصله اطمینان بر این فرض است که جمعیت نامحدود است . در ارتباط بین اندازه فاصله اطمنیان و اندازه جمعیت وقتی که اندازه جمعیت زیر ۵۰۰۰۰ می شود قابل توجه است که در جدول ۱۳٫۳ نشان داده شده است. جدول حجم نمونه مورد نیاز برای ایجاد فاصله اطمینان ۹۵ درصد برای ۵+_ و ۱+_ درصد برای ۵۰درصد نتایج نمونه برای اندازه های متفاوت جمعیت را نشان می دهد. فقط اندازه های نمونه برای ۵۰ درصد نتایج داده شده اند. همانطور که در شکل ۱۳٫۱ نشان داده شده است. ۵۰درصد نتایج برحسب اندازه نمونه بیشتر مورد توجه است: برای یک حجم نمونه مورد نظر، فاصله اطمینان برای دیگر نتایج- برای مثال ۷۰/۳۰ درصد- اغلب کوچکتر است. جدول ابتدا اندازه های نمونه برای جمعیت نامحدود را نشان می دهد و مشاهده می شود که این ها مشابه آنچه که نشان داده شده برای ۵+_درصد یا ۱+_درصد فاصله اطمینان در ستون اول جدول ۱۳٫۳ هستند.

جزییات فرمول به فاصله اطمینان برای اندازه جمعیت درKrejcie and Morgan (1970) یافت می شود.

جدول ۱۳٫۳: حجم نمونه و اندازه جمعیت: جمعیت های کوچک

وزن دهی

موقعیت هایی که وزن دهی به تحقیق یا شمارش داده ها را نیاز دارند به نکات زیادی در این فصل برمی گردند. در فصل ۱۶ فرآیند وزن دهی با استفاده از SPSS یا بسته های کامپیوتری شرح داده شده است. در اینجا ما اصول مربوط را شرح می دهیم. مثالی از داده های نشان داده شده در جدول ۱۳٫۴ را در نظر بگیرید. در نمونه ۴۵ مصاحبه ای تعداد مصاحبه ها به طور مساور در طول روز پخش شده اند، درحالیکه بیش از نصف استفاده کنندگان واقعی در ساعات میانی روز بازدید کرده اند. این اطلاعات توسط شمارش/مشاهده به دست آمده است. این یک منبع سوگیری در نمونه است. چون استفاده کنندگان وسط روز احتمالا تفاوت هایی با دیگران از نظر ویژگی های شخصیتی یا عقاید دارند که ممکن است در نمونه ارائه داده نشده باشد. هدف وزن دهی ایجاد یک نمونه موزون با توزیع یکسان استفاده کنندگان واقعی است.

یک دیدگاه “افزایش ناخالصی” تعداد نمونه است که تعداد واقعی را مشخص می کند. برای مثال ۲=۱۲÷۲۴۰ که در جدول ۱۳٫۵ نشان داده شده است.

عامل وزن دهی به کامپیوتر داده می شود تا به طور اتوماتیک انجام شود که در فصل ۱۶ توضیح داده شد. فاکتورهای اولیه وزن دهی برابر با تقسیم تعداد استفاده کنندگان بر تعداد نمونه در آن دوره ی زمان است.

جدول ۱۳٫۴ : داده های مصاحبه/استفاده حاصل از تحقیق بازدیدکننده/مکان

جدول ۱۳٫۵: وزن دهی

بنابراین نمونه موزون به منظور یکسان سازی همه استفاده کنندگان ایجاد می شود. هرچند که باید ذکر شود که همچنان حجم نمونه ۴۵ است نه ۴۳۵٫ اگر تست های آماری انجام شوند، بهتر خواهد بود که آن را ضرب در عامل وزن دهی ۱۰۳/۰ کنیم ( ۴۳۵/۴۵=) تا نمونه موزون را به ۴۵ برگردانیم. در این مثال اساس وزن دهی به الگوهای ملاقات افراد در زمان روز مربوط می شود که منجر به بدست آوردن اطلاعات در این تحقیق بخصوص شد. هر داده ی موجود دیگری درباره ی جمعیت قابل استفاده است مثل، اگر ساختار سن از سرشماری در دسترس باشد می توان از گروه های سنی به جای زمان استفاده کرد.

نمونه گیری برای تحقیق کیفی

همانطور که در فصل ۹ توضیح داده شد، تحقیق کیفی عموما ادعای درباره ی ارائه کمی ندارد یعنی شامل محاسبات آماری مورد نیاز با توجه به سطج دقت نمی شود. بنابراین عموما، ملاحظات کمی شرح داده شده در بالا به تحقیق کیفی مرتبط نمی شوند. البته این به این معنا نیست که معرف بودن آن به طور کلی نادیه گرفته می شود. همانطور که Karla Henderson (1991:32) می گوید: محققانی نگرش کیفی را به کار می برند که نگران اندازه کافی یا انتخاب تصادفی نباشند اما در تلاش برای ارائه یک تصویر کارا از ساختار اجتماعی وسیع تری از آنچه که مشاهده و به تصویر کشیده شده است می باشند. اگر جمعیت مورد مطالعه در تحقیق هم جوان و هم پیر باشند در این صورت نمونه هم شامل افراد جوان و هم پیر می شود مگر ایمکه تصمیم صریحی بر تمرکز روی یک سن باشد. اما نمونه لزوما نسبت جوان و پیر را در مطالعه جمعیت منعکس نمی کند .Mile and Huberman (1994) 16 استراتژی نمونه گیری کیفی را فهرست کرده اند. تعدادی از آنها در شکل ۱۳٫۲ نشان داده شده است. در گزارش تحقیق، روش های نمونه گیری کیفی به کار رفته باید به اندازه کافی توضیح داده شوند. در همه موارد اینکه چطور افراد انتخاب شده اند و با آنها تماس گرفته شده است باید توضیح داده شود. برای مثال، اگر روش نمونه بر اساس معیار انجام شده باشد چه معیاری استفاده شده افرادی که انتخاب شده اند چطور آن معیارها را داشته اند؟ اگر روش گلوله برفی استفاده شده است چطور شروع شده است؟ اگر نمونه گیری آسان یا اتفاقی باشد، عامل راحتی چیست؟ دوستی، فامیل بودن، زبان، دانشجویان یا همسایگان؟

خلاصه

این فصل موضوع نمونه گیری را پوشش می دهد که فرآیند انتخاب نسبتی از جمعیت هدف برای مطالعه است. آن همچنین کاربرد نمونه گیری در تحلیل داده ها را بررسی می کند. دو مسئله کلیدی بررسی شده اند: معرف بودن نمونه و حجم نمونه. محقق با رعایت اصول نمونه گیری تصادفی به بدنبال معرف بودن نمونه است. که یعنی هر کدام از اعضای جمعیت شانس برابر برای انتخاب را داشته باشند. انواع مختلف تحقیق روش های علمی متفاوتی را برای دستیابی به نمونه گیری تصادفی به کار می برند. اگر یک نمونه به طور تصادفی انتخاب شده باشد، این سوال همچنان پیش می آید که تا چه حد نتایج آماری حاصل از نمونه به درستی جمعیت را منعکس می کند؟ روش های آماری برای دسترسی به سطحی از احتمالات که نتایج نمونه در محدوده ی مقدار واقعی جمعیت قرار بگیرد توسعه یافته اند. این محدوده به عنوان فاصله اطمینان شناخته شده است و اندازه آن بسته به حجم نمونه بدون توجه به اندازه جمعیت است. هرچقدر مقدار حجم نمونه بزرگتر باشد فاصله اطمینان یا خطای آماری کمتر خواهد بود. حجم نمونه لازم برای تحقیق بسته به دقت مورد نیاز در نتایج، جزییات آماری و بودجه موجود است. در نهایت، این فصل روش وزن دهی برای اصلاح سوگیری نمونه و نمونه گیری برای تحقیق کیفی را شرح می دهد.

سوال

 • نمونه گیری تصادفی را شرح دهید.
 • متضاد نمونه تصادفی/معرف چیست؟
 • نمونه گیری چندمرحله ای چیست و چرا به کار می رود؟
 • فاصله اطمینان چیست؟
 • چه چیزی حجم نمونه مورد استفاده در یک تحقیق را مشخص می کند؟
 • وزن دهی چیست؟
 • سه روش برای نمونه گیری در تحقیق کیفی را نام ببرید.

تمرین

 • یک گزارش تحقیق منتشر شده یا مقاله ژورنال که مربوط به تحقیق تجربی باشد را بررسی کرده و روش های به کار رفته برای اطمینان از تصادفب بودن نمونه را شناسایی کنید.
 • با استفاده از گزارش تمرین۱، فواصل اطمینان برای دامنه درصدهای آماری موجود در گزارش را تعیین کنید.
 • در مثال مقایسه بازی بولینگ و تنیس در صفحه ۳۶۵، اگر حجم نمونه ۴۰۰۰ باشد فواصل اطمینان چقدر میشد؟
 • نتایج یک تحقیق مشارکت ملی یا تحقیق گردشگری بین المللی یا داخلی را بررسی کنید و فواصل اطمینان را برای نتایج کلیدی آن محاسبه کنید.
 • دو گزارش تحقیق یا مقالههای کیفی را انتخاب کرده و اطلاعات داده شده در روش های نمونه گیری را بررسی کرده و مناسب بودن آنها را ارزیابی کنید.

منابع

نمونه گیری و مفاهیم آماری نمونه گیری در کتاب های بسیاری مطرح شده است:

ضمیمه ۱۳٫۱: ضمیمه پیشنهادی درباره حجم نمونه و فواصل اطمینان

این اصطلاحات پیشنهادی برای ضمیمه است که باید در گزارش های تحقیق بر اساس داده های نمونه گنجانده شود. فرض کنید که حجم نمونه ۵۰۰ نفر باشد.

یادداشت آماری

همه تحقیق های نمونه ای حاشیه خطای آماری دارند. این حاشیه خطا یا فواصل اسمینان برای این تحقیق با یک نمونه ۵۰۰ نفری به شرح زیر است. جدول

این یعنی ، برای مثال، اگر ۲۰ درصد نمونه ویژگی های لازم را داشته باشد، تخمین زده می شود که ۹۵ درصد شانس وجود دارد که درصد درست جمعیت در دامنه ۳۵+_۲۰ بین ۵/۱۶+_۵/۲۳ درصد قرار بگیرد.

این حاشیه خطا برای این تحقیق محاسبه شده است.

تحلیل داده

این بخش از کتاب تحلیل داده ها را به شکل های متنوع از منابع متنوع بررسی می کند و هر چهار فصل ارتباط ویژه ای با فصل های خاص در بخش II دارد.بعضی از بخش های فصل II به نام های، یک مشاهده (فصل ۸)، روش های آزمایشگاهی (فصل ۱۱)، روش مطالعه موردی (فصل ۱۲) و نمونه گیری، به طرق مختلفی به همه ۴ فصل بخش III مربوط می شود.

 • فصل ۱۴، تحلیل داده های ثانویه، مثال هایی را برای استفاده از انواع منابع داده مطرح شده در فصل ۷ را در بر دارد.
 • فصل ۱۵، تحلیل داده های کیفی، هم شامل تحلیل های دستی و هم به کمک کامپیوتر است که مربوط به داده های مطرح شده در فصل ۹ می باشد.
 • فصل ۱۶، تحلیل تحقیق، مبحثی که فصل ۱۰ رها کرده است را ارائه می دهد، استفاده از برنامه های صفحات گسترده و بسته های کامپیوتری ، آماری برای تحلیل تحقیقات مبتنی بر پرسشنامه را بررسی می کند.
 • فصل ۱۷، تحلیل آماری به ویژه به داده های مبتنی بر پرسشنامه که در فصل ۱۶و۱۰ بحث شد و نیز همچنین به فصل ۱۱، روش های تجربی یا آزمایشگاهیی مرتبط می شود.

 

تحلیل داده های ثانویه

مقدمه:

مفهوم اطلاعات ثانویه و اشکال و منابع متنوع آن در فصل ۷ توضیح داده شد. تکنیک های تحلیل ویژه و یا بسته های کامپیوتری همراه این داده ها با توجه به تنوع آن ها، وجود ندارد. اغلب این اطلاعات کمی حساس به تحلیل نسبتا ساده ی کاربرگ هستند. جاییکه شامل تحلیل دوباره داده های تحقیق می شود، این روندها در فصل ۱۶ و ۱۷ به منظور تحلیل طرح اولیه که در آن اطلاعات جمع آوری و بکار گرفته خواهند شد، شرح داده شده است. به طور مشابه برای اطلاعات کیفی، روندهای در فصل ۱۵ به کار گرفته خواهند شد. از اینرو در این فصل، هدف ، پرداختن به جزییات تکینک های آماری نیست بلکه به دنبال فراهم آوردن مجموعه ای از مثال هایی از استفاده های عملی و ذهنی اطلاعات ثانویه برای اهداف تحقیقات گردشگری و اواقات فراغت است.

 

مطالعه موردی از تحلیل اطلاعات ثانویه

امنیت بازی کودکان

مطالعه موردی ۱۱٫۶A ، ارايه شده در فصل ۱۱ مثالی از یک مورد شبه تجربی است که شامل امنیت زمین بازی کودکان می باشد که همچنین می تواند به عنوان مثالی از به کار گیری داده های ثانویه نیز در نظر گرفته شود. این آزمایش اطلاعات قبل و بعد در مورد تعداد حوادث رخ داده زمین های بازی مدرسه در زمان نصب یک وسیله بازی جدید با استانداردهای امنیتی بالاتر را شامل می شود. آمار حوادث روزانه با اهداف قانونی، اداری /بیمه جمع آوری شده اند اما محققان فرصت استفاده از آنها را برای تحقیق به دست آورده اند.

داده های بین المللی درباره نابرابری اوقات فراغت و گردشگری

مطالعه موردی ۱۴٫۱ مربوطه می شود به کتابی که اخیرا منتشر شده است ‘The spirit level’ که به یک مخاطب سیاسی و مشهور پرداخته است و بر اساس تحلیل داده های ثانویه از ملل متحد و منابع دیگر است و به این موضوع می پردازد که در آمد کشورهایی با درجه بالاتر برابری درآمد عملکرد بهتری از کشورهای با درجه پایین برابری درآمد در طیفی از سنجه های کیفیت زندگی دارند. این کتاب اوقات فراغت را در نظر نمی گیرد بنابراین این مطالعه موردی بعضی از داده های مربوط به اوقات فراغت را برای تحلیل معرفی می کند.

 

 

 

بررسی تقاضا برای تسهیلات اوقات فراغت

مطالعه موردی ۱۴٫۲ نگرشی برای بررسی تقاضا برای تسهیلات جدید ممکن را نشان می دهد با داده های مشارکتی اوقات فراغت ملی و سرشماری جمعیت که این می تواند تمرینی باشد که در مطالعه امکان سنجی استفاده شود.

 

تحلیل روند گردشگری

مطالعه موردی ۱۴٫۳ به ایجاد روندهایی از اطلاعات ورودی فصلی گردشگری  مربوط می شود. نوعا چنین داده هایی الگویی فصلی دارند که باید یک دست و هموار گردند تا روند بلند مدت داشته باشیم و یه نگرش به آن این است که یک “میانگین جابه جایی” را محاسبه کنیم.

استفاده از تسهیلات

تسهیلات شامل مرکز تفریخ با سالن های متفاوت و امکانات ویژه یا مرکز رفاهی با اتاق های متنوع و سیستم صوتی است با ثبت روزانه اطلاعات هر جز، بر حسب رزرو یا عدم رزو یا هر اتفاقی بر حسب تعداد استفاده کنندگان/فروش بلیط ها . مطالعه ۱۴٫۴ نشان می دهد چطور چنین داده هایی می توانند برای کسب مطلوبیت به عنوان پایه ای برای اقدامات مدیریت بر اساس برنامه ریزی، ترفیع و قیمت گذاری استفاده شوند.

محدوده ی دسترسی به داده ها

در حالیکه داده های موقعیت مسکونی بازدیدکنندگان می توانند با استفاده از تحقیق های متنبی بر پرسشنامه در سایت جمع آوری شوند، در بعضی موارد اطلاعات برای مدیریت از طریق عضویت یا ذخیره اطلاعات در دسترس است. مطالعه موردی ۱۴٫۵ نشان مثالی از استفاده از چنین داده هایی برای ترسیم محدوده دسترسی یا بازار یک مرکز تسهیلاتی را نشان می دهد.ضمن این که این مثال فرض می کند که یک مرکز تفریحی بازدیدکنندگان را از نواحی شهری جذب می کند،  این روش می تواند برای یک هتل یا جذب گردشگر با دسترسی محلی، ملی و حتی بین المللی به کار گرفته شود.

مطالعه موردی ۱۴٫۱: سطح نشاط و اوقات فراغت و گردشگری

سطح نشاط:

سطح نشاط: چرا اغلب جوامع با شرایط برابر افراد ، بهتر عمل می کنند Richard Wilkinson and Kate Pickett (2009)  داده های ثانویه فراملی از ملل متحد و دیگر منابع را به کار می برند تا موردی را ایجاد کنند که هرچقدر توزیع درآمد یک کشور برابری بیشتری داشته باشد نتایج مطلوب تری روی طیف شاخص های رفاه بشری شامل سطح توقع از زندگی، مرگ و میرنوزادان، سلامتی روحی و جسمی و عملکرد آموزشی حاصل می شود.

کتاب عمدتا بر روی ۲۱ کشور با بالاترین درآمد ملی سرانه (NI) ، که اسراییل ، پرتغال و یونان در پایین ترین سطح (NI≤$۲۰K) و نروژ و آمریکا در بالاترین سطح (NI≤$۳۵K) قرار دارند، تمرکز دارد. برای هر کشور نابرابری توسط نسبت سهم متوسط درآمد از بالای ۲۰ درصد خانوارها تا پایین ۲۰ درصد اندازه گرفته می شود، درآمد خالص از مالیات بردرآمد و مزایا و متناسب با اندازه خانوار این سنجه نشان می دهد که آمریکا، پرتغال و نیوزیلند و استرالیا نابرابرین کشورها و ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی ، نروژ، فندلاند و سوئد و دانمارک به عنوان برابرترین کشورها هستند.

 

اوقات فراغت و ورزش

هرچند که این کتاب شامل شاخص های مربوط به اوقات فراغت نیست البته به استثنای بعضی داده ها درباره ساعت کاری برای تعداد کمی از کشورها، نویسندگان بر مقالات منتشر شده گذشته مربوط به دوره ی قبل از ۱۹۹۸ تکیه می کنند. حل این معضل با داده های ثانویه که بیشتر به روز هستند درباره ساعات کاری و داده های مربوط به استفاده از زمان و تعطیلات میسر است که هدف این مطالعه موردی می باشد.

اطلاعات مخصوص به هر کشور درباره ساعات کاری ،اوقات فراغت ، ورزش و زمان تعطیلات از منابع متنوعی که در جدول۱٫۴ نشان داده شده است به دست آمده اند. با استفاده از نحوه ی نمایش مشابه ای که Wilkinson and Pikett استفاده کردند، سنجه نابرابری آنها در برابر ساعات کاری هفتگی و اوقات فراغت هفتگی ترسیم شد که یک ارتباط کاملا ضعیف را نشان می داد اما ارتباط نزدیک تری بین نابرابری و نسبت ساعات کاری به ساعات فراغت یافت شد که به تعداد ساعات کاری کارمند یک ساعت اوقات فراغت برای جمعیت بالغ در نظر گرفته می شود.

جدول ۱۴٫۱: نابرابری و داده های اوقات فراغت و گردشگری

نتایج در جدول ۱۴٫۱ نشان داده شده است که توسط امکانات گرافیکی برنامه اکسل حاصل شده است و شامل نمایش داده ها، یک خط روند (رگرسیون) و یک سنجه ی (R2) و مفاهیم شرح داده شده در فصل ۱۷ می شود.

عطف به  داده های مربوط به ورزش، داده های استفاده شده از یک تحقیق انجام شده توسط کمیسیون اروپا که در ۲۰۰۴ در جدول ۱۴٫۱ (ستون e) نشان داده شده است و به صورت گرافیکی در شکلb  ۱۴٫۱ نمایش داده شده است نشان می دهد R2=0.6)) که بسیار قوی است و این را می رساند که کشورهای با درآمد بالاتر نابرابر کمتر درگیر فعالیت های ورزشی و فیزیکی می شوند.

پیشنهادات

داده های به دست آمده از کشورهای مختلف مربوط به سال های مختلف می شوند و اغلب روش شناسی ها متفاوتی به کار برده می شوند و بعضی از داده ها مربوط به کارکنان و بعضی مربوط به بزرگسالان هستند که این بعضی از اشکالات استفاده از داده های ثانویه را نشان می دهد که داده های هستند که برای هدف فعلی جمع آوری نشده بودند و به  ندرت ایده آل بودند. اما از آنجاییکه روش های جمع آوری داده های بین المللی بسیار پرهزینه خواهد بود بنابراین در واقع جایگزینی برای استفاده از داده های ثانویه نیست. پایگاه داده (HETUS) مثالی از تلاش برای توافق بر نحوه ی جمع آوری داده ها و بهبود مقایسه آنها در آینده است.

با توجه به محدودیت های داده ها، شاید تعجب آور نباشد که ارتباط بین شاخص های به کار برده شده قوی نباشند اما از جنبه بصری به نظر می رسد که به همان شدت بعضی از ارتباطات نشان داده شده در The spirit level باشند. تحقیق ورزش هرچند که بر اساس یک تحقیق منفرد فراملی است البته که به اروپا محدود می شود.

 

 

مطالعه موردی ۱۴٫۲: تخمین تقاضای محتمل برای تسهیلات اوقات فراغت

مسئله:

یک شورای توسعه یا محلی در نظر دارد بداند که آیا یک سینما در یک مکان ویژه از مرکز شهربه عنوان یک مجموعه چندمنظوره اوقات فراغت  بسازد یا خیر. سینما به عنوان یک مثال به کار برده شد اما متدولوژی (روش شناسی) به کار رفته می تواند مشابه انواع دیگر تسهیلات به کار برده شود. شهر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت دارد و در حال حاضر ۲ سینمای ۴۰۰ نفره دارد. این شورای توسعه دهنده می خواهد بداند چه تقاضایی در آن منطقه برای چنین تسهیلاتی وجود دارد. طیفی از دیدگاه ها برای بررسی این سوال در نظر گرفته می شود.

محتملات

 • تسهیلات موجود

سینماهای موجود در این محدوده می توانند مورد بررسی قرار بگیرند که آنها آیا بیشتر یا کمتر از حد مورد استفاده قرار می گیرند. آیا این تقاضا در حال حاضر توسط این تسهیلات و امکانات موجود برطرف شده است؟ هرچند که این پاسخ کامل را نمی دهد از آنجاییکه ممکن است به خاطر مدیریت خوب یا مکان خوب سینما باشد که خوب استفاده شده و یا به خاطر مدیریت ضعیف یا مکان نامناسب باشد که چندان استفاده نشده باشد. هر چند دشوار است که اطلاعات حساس تجاری رقیبان بالقوه را بدست بیاوریم.

 • تحقیق از افراد مقیم

از افراد مقیم در منطقه می تواند تحقیق مصاحبه ای صورت بگیرد که بدانیم آیا آنها در حال حاضر دوست دارند به سینما بروند و به خاطر کمبود تسهیلات مناسب نمی روند یا نه. اگر زمان و هزینه برای چنین تحقیقی وجود داشت باز هم نتایج به عنوان بخش عمده اطلاعاتی که بتوان بر پایه آن تصمیم گرفته شود قابل اتکا نخواهد بود. چون صداقت و افراد و صحت مطالب در یادآوری فعالیت ها ممکن است متکی به فعالیت هایی باشد که آنها واقعا در آن شرکت کرده اند. پرسش از آنها که رفتار خود را در یک موقعیت فرضی در آینده پیش بینی کنند بسیار ریسکی می باشد.

 • جوامع مشابه

جوامع با نوع و اندازه مشابه می توانند بررسی شوند که سطح امکانت ارائه شده توسط سینما چقدر خوب بوده و چطور استفاده شده است. دوباره این نیز یک فرآیند زمان بر است و تا حدی نیز برد و باخت دارد زیرا یافتن جوامع قابل مقایسه آسان نیست و نیز بسیاری از اطلاعات که حساس به تجارت هستند ممکن است به سادگی در اختیار قرار نگیرند.

 • استفاده از داده های ثانویه

داده های ثانویه- یک تحقیق ملی مناسب (NS) و آمارگیری از جمعیت می تواند برای به دست آوردن تخمین تقریبی تقاضای محتمل برای صندلی های سینما در این محدوده استفاده شود. هدف به دست آوردن تخمینی از سطح تقاضایی است که برای یک جامعه با آن اندازه در این محدوده تحقیق می تواند ایجاد شود و مقایسه شود با سطح تقاضای محتمل که در حال حاضر برای سینماهای موجود ایجاد شده که مشخص شود آیا عرضه مازاد بر تقاضا وجود دارد یا خیر.

 

شکل ۱۴٫۲: تخمین تقاضای محتمل برای تسهیلات اوقات فراغت

دیدگاه:

دیدگاه کلی به صورت دیاگرامی در شکل ۱۴٫۲ نشان داده شده است. مرحله A  به G که در دیاگرام نشان داده شده است به ترتیب در زیر شرح داده می شود.

یکی از جنبه های حضور در سینما که به طور قابل ملاحظه این متفاوت می باشد سن است. افراد جوان بیشتر از افراد مسن در سینماها حضور می یابند. اگر برای مثال این تحقیق نسبت بالاتری از متوسط را افراد جوان در بربگیرد، انتظار می رود که یک تقاضای بالاتری از متوسط برای سینما ایجاد شود و برعکس.

NS اطلاعاتی با توجه به درصد متفاوت سن افرادی که به سینما می روند به دست می دهد که در جدول ۱۴٫۲ نشان داده شده است. دیده می شود که نوجوانان تقریبا ۶ برابر احتمال حضور در سینما را نسبت به بالای ۶۰ ساله ها دارند.

NS تنها با افراد ۱۶ سال به بالا کار می کند. واضح است که بچه های زیر ۱۶ سال به سینما نمی روند. اما ممکن است تقاضای کافی برای سینمای اضافی حتی بدون احتساب بچه های زیر ۱۶ سال، وجود داشته باشد. بنابراین زیر ۱۶ ساله ها می توانند در این زمان نادیده گرفته شوند مگر اینکه در زمان لزوم به آنها مراجعه شود.

جدول ۱۴٫۲ : حضور در سینما با توجه به سن

منبع: داده های فرضی

جدول ۱۴٫۲: مقایس ساختار سن تحقیق ملی و شهر

فرض کنید که سرشماری جمعیت شهر را ۱۰۰۰۰۰ نفر نشان می دهد و جمعیت ۱۵ سال و بیشتر ۸۰۰۰۰ نفر باشند. در جدول ۱۴٫۳ ساختار سن جمعیت ملی ۱۵ سال به بالا با آن جمعیت مورد تحقیق شهر مقایسه شده است. واضح است که شهر جمعیت جوان بیشتری از متوسط سن ملی با بیش از نصف جمعیت بالای ۵۵ سال دارد و نسبت بزرگتری در گروه های سنی جوان دارد. بنابراین تمرکز قابل ملاحظه ای روی ساختار سن وجود دارد.

جدول ۱۴٫۲ تخمین تقاضا برای حضور در سینما

c- تخمین تقاضا برای جمعیت ملی

جدول ۱۴٫۴ نشان می دهد که چطور تقاضا برای حضور در سینما تخمین زده می شود: حضور مردl برای هر گروه سنی تخمین زده شده است و حاصل کل ۶۵۴۳ نفر در هر هفته است.

D- تخمین ظرفیت تسهیلات معمول

برای این منظور فرض شده است که به طور معمول ۴۰۰سالن اجتماعات دارای صندلی ۱۵۰۰ بلیط در هر هفته بفروشد تا دوام بیاورد.

E- تخمین ظرفیت موجود

در حال حاضر ۲ سینما در شهر وجود دارد. اگر آنها ظرفیت حضور ۴۰۰ نفر را دارند پس هر کدام می توانند تا ۳۰۰۰ بازدید کننده را در یک هفته جای دهند.

F- مقایسه

تقاضای کلی تخمین زده شده ۶۵۰۰ بازدید در هر هفته است و سینماهای موجود ظرفیت ۳۰۰۰ در هر هفته را دارند.

G- تقاضای برآورده نشده

تقاضای برآورده نشده همچنین می تواند تا حدود ۳۵۰۰ بازدید در هر هفته تخمین زده شود.

H- تعداد وسایل جدید و مورد نیاز برای تقاضای برآورده نشده به طور معمول ۲ سینمای ۴۰۰ نفره برای تقاضای برآورده نشده لازم است. تخمین زده می شود که شهر ظرفیت پشتیبانی ۴ سینما را دارد.

پیشنهادات

روندی که در بالا طی شد پیش بینی دقیق تقاضا را انجام نمی دهد. بلکه صرفا یک طرح تقاضای “پارک توپ” را نشان می دهد. یک سینمایی که خوب مدیریت و برنامه ریزی شده باید تقاضایی بیشتر از آنچه که تخمین زده می شود را جذب کند. نرخ های حضور تحقیق ملی به حضور متوسط در سرتاسر کشور مربوط می شود بنابراین واضح است که مکان هایی وجود دارد که نرخ حضور بالاتر در آنها وجود دارد مانند مکان هایی که نرخ حضور در آنها کمتر است. چیزی که این بررسی نشان می دهد این است که بر اساس داده های موجود، حضور ۶۵۰۰ نفر در سینما در یک هفته محتمل به نظر می رسد که خیلی ساده و محاسبه ای خام به نظر می آید. اما اغلب سرمایه گذاران- در بخش خصوصی و عمومی- از سرمایه گذاری خودداری می کنند حتی این نوع محاسبات ساده برای بررسی “پارک توپ” به ارقام نیاز دارند. سرمایه گذاری ها بر اساس حس درونی انجام می شوند و تعجب اینجا خواهد بود که تقاضا به واقعیت نپیوندد.

 

نکاتی برای پیش بینی: برای یک پیش بینی ساده تقاضای آینده مثلا سال ۲۰۲۰ لازم است که فقط پیش بینی های جمعیت در سال ۲۰۲۰ را در ستون B جدول ۱۴٫۴ وارد کنیم و محاسبات را دوباره انجام دهیم.

نکات اقتصادی:این بررسی که در اینجا شرح داده شد بر حسب تعداد کاربران یا مشتریان، استفاده از داده های مخارج خانواده مانند آنچه که در فصل ۷ توضیح داده شد، می تواند واحد تحلیل را به مخارج تبدیل کند.

مطالعه موردی ۱۴٫۳: تحلیل روند گردشگری

آمارهای گردشگری نوعا ماهانه یا فصلی هستند همانطور که در جدول ۱۴٫۵ (ستون A) نشان داده شده است. هر کدام از ارقام مربوط به ورود گردشگران در هر فصل ۲ عامل را منعکس می کند: تنوع فصلی و روندهای بلند مدت. یکی از راه های آزمودن روند بلند مدت بدون انحراف از تنوع فصلی ایجاد مجموعه ای یک دست با محاسبه ” متوسط جابه جایی” (ستون B) است. متوسط جابه جایی شامل متوسط ارقام ۴ فصل گذشته است.

جدول ۱۴٫۵: ورود گردشگران ۲۰۰۴-۲۰۰۹

برای مثال: رقم متوسط جابه جایی برای اکتبر-دسامبر ۲۰۰۴، متوسط ۴ رقم ۲۰۰۴ می شود ۱٫۳۰۴٫۰۰۰٫

محاسبات می تواند به راحتی با برنامه صفحات گسترده کامپیوتر انجام شود. این اثر مجموعه های یک دستی است که به صورت گرافیکی در شکل ۱۴٫۳  نشان داده شده است.

 

شکل ۱۴٫۳: روندهای ورود فصلی گردشگران و متوسط جابه جایی

مطالعه موردی ۱۴٫۴: استفاده از تسهیلات

مدیران عموما اطلاعات در دسترسی برای استفاده از تسهیلات دارند اما اکثر از آن به عنوان منعبی برای داده های تحقیق غفلت می شود. همانطور که در مطالعه موردی ۱۴٫۲ نشان داده شد سطح استفاده از تسهیلات موجود پیامد مهمی برای مدیران و برنامه ریزان می باشد. این مطالعه موردی نشان می دهد که چطور داده های موجود برای پاسخ به این پرسش استفاده می شوند. جدول ۱۴٫۶ داده هایی را نشان می دهد که روزانه در مورد سطح استفاده از نواحی خاص یک مرکز تفریحی و اوقات فراغت جمع آوری شده اند ( به عنوان مثال اتاق های متنوع یا سالن های داخل یک مرکز تفریحی یا مسیرهای سواری متفاوت در یک پارک تفریحی). سطح استفاده ی روزانه برای هفته ها می تواند بالغ بر یک عدد میانگین گرفته شود.

 

جدول ۱۴٫۶: داده های مربوط به استفاده از تسهیلات

شکل ۱۴٫۴: استفاده از تسهیلات

برای هر یک از محدوده ها لازم است ظرفیت روزانه تخمین زده شود. این یک ارزیابی منطقی از تعداد استفاده کنندگان است که به نظر می رسد برای اینکه تسهیلات به طور کامل استفاده شود کافی باشد. تعداد استفاده کنندگان با ظرفیت به صورت درصد مرتبط است و این در شکل ۱۴٫۴ نشان داده شده است.

نمودار الگوی متفاوتی از استفاده برای محدوده  Aدر مقایسه با محدوده ی دیگر نشان می دهد. محدوده A دوشنبه ، پنج شنبه و جمعه استفاده می شود در حالیکه B و c از یکشنبه تا چهارشنبه استفاده می شود. که این لزوم برنامه ریزی های متفاوت و سیاست های بازرگانی برای محدوده های متفاوت را می رساند.

 

مطالعه موردی ۱۴٫۵

تسهیلات ناحیه یا محدوده بازار

تسهیلات اوقات فراغت یا گردشگری اغلب اطلاعات در دسترس برای محل های استفاده کنندگان دارند که اطلاعات تسهیلات حوزه و ناحیه تجاری را که یک جنبه مهم از برنامه ریزی و مدیریت است قابل حصول باشد. بسیاری از مراکز اوقات فراغت فهرست های عضویت و اشتراک را دارند. هتل ها جزییات آدرس خانه مراجعه کنندگان را دارند.

شکل ۱۴٫۵ نشان می دهد که چطور این اطلاعات می توانند روی یک نقشه ترسیم شوند تا نمایش بصری از تسهیلات و بازارهای ناحیه را ارائه دهند. این اطلاعات حتی می توانند برای تمرکز بازاریابی برای افزایش فروش در ناحیه موجود به کار بروند یا تمرکز روی بازاریابی خارج از محدوده معرفی شده به منظور توسعه ناحیه بازار و تسهیلات.

 

شکل ۱۴٫۵- حوزه / محدوده بازار

 

وقتی تعداد زیادی شرکت کنند ضروری می شود تا فهرست های مشتری یا عضویت نمونه گیری شود. برای مثال گزینش هر ۵۰ یا ده عضو یا مراجعه کننده ی فهرست.

وقتی این مطالعه موردی برای تشریح استفاده از داده های ثانویه استفاده می شود حوزه دسترسی نیزمی تواند بر اساس داده های تحقیق تعیین شود که اگر اطلاعات موجود راجع به آدرس مشتری در دسترس نباشد لازم خواهد شد (ببینید فصل ۱۰ / به ویژه مبحث استفاده کنندگان).

 

خلاصه

این فصل ۵ مطالعه موردی را ارائه می دهد که پتانسیل استفاده از داده های ثانویه را در موقعیت های برنامه ریزی و مدیریت نشان می دهد که شامل: تحقیقات فراملی درباره نابرابری، ورزش و اوقات فراغت، تقاضا برای تسهیلات جدید، تحلیل روندهای داده های گردشگری فصلی، ارزیابی سطوح منابع مورد استفاده و تحلیل تسهیلات حوزه دسترسی.

 

تمرین ها:

 • یک فعالیت برای خود انتخاب کنید و یک جامعه نیز به میل خود برگزینید از داده های تحقیق ملی اوقات فراغت و اطلاعات حاصل از آمارگیری استفاده کنید (فصل ۷ را ببینید) تا بتوانید تخمینی از تقاضای محتمل برای فعالیت مورد نظر آن جامعه انتخاب شده به دست بیاورید. از متدولوژی شرح داده شده در مطالعه موردی ۱۴٫۲ استفاده کنید.
 • در ارتباط با تمرین۱ پیامدهای افزایش پیش بینی شده از ۱۵ درصد تعداد افراد ۶۰ سال و بالاتر و یک ۱۵ درصد کاهش در تعداد افراد ۲۵ سال و کمتر در طی ۵ سال آینده چیست؟
 • تمرینی مشابه مطالعه موردی ۱۴٫۴ برای تسهیلات اوقات فراغت انجام دهید که بتوانید اطلاعات مورد استفاده را به دست بیاورید.
 • تمرینی مشابه مطالعه موردی ۱۴٫۵ برای تسهیلات اوقات فراغت انجام دهید که بتوانید اطلاعات آدرس عضویت استفاده کنندگان را به دست آوردید.
 • فعالیتی از یک تحقیق مشارکتی اوقات فراغت ملی انتخاب کنید . یک پروفایل برای فعالیت تهیه کنید که سطوح کلی مشارکت را نشان دهد و اینکه چطور مشارکت به سن، جنسیت، اشتغال و تحصیلات مرتبط است.