بسته های اطلاعاتی

 برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه

بسته ی اطلاعاتی

اختلال استرس مربوط به آسیب ها

و کودکان در پرورشگاه

چکیده

کودکان در دستگاه های پرورشگاهی متحمل تجربیات آسیب زای متعددی می شوند. این تجربیات شامل آسیب هایی می شود که باعث رانده شدن آنها از خانه می شود (شاید به دلیل سوء استفاده و یا نادید ه گرفته شدن)، مسئله ی جدا شدن از خانواده، و آسیب احتمالی شامل زیر پا گذاشتن بسیاری موارد و جایگزین کردن بسیاری چیزهای دیگر در خارج از خانه می شود. کودکان ممکن است در نتیجه ی قرار گرفتن در معرض آسیب ها و چندین عامل دیگر مثل خشونت و تکرار آسیب، در مجاورت آسیب ها بودن، و ارتباط با قربانیان این حوادث، به PTSD مبتلا شوند.برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه ارشد

طبق گفته های موسسه ملی بهداشت روانی، PTSD یا اختلال استرس مربوط به آسیب ها، یک اختلال اضطرابی است که ممکن است به دنبال تجربه ی شخص و یا شاهد عینیِ رویدادی آسیب زا بودن، پیش آید، وقتی که محرک ستیز ی گریز آسیب دیده باشد. شخص ممکن است به دنبای موقعیتی که خود و یا دیگران تجربه کرده اند، مانند تهدیدی برای زندگی یا دچار شدن به آسیبی بسیار جدی، احساس نگرانی و استرس کند.

کودکان ممکن است نسبت به بزرگترها نشانه های متفاوتی از PTSD نشان دهند، مثل انحراف زمانی، وقتی که خاطرات یاداوری می شوند، مرور رویداد های مربوط به سانحه در توالی اشتباه قرار می گیرند؛ “شکل گیری نشانه ها” که نشان می دهد ضربه روحی از طریق علائم هشداری، نقش پس از ضربه، عملکرد مجدد پس از ضربه، پیش بینی می شود، جاییکه جنبه های آسیب زا از نظر رفتاری دوباره ایجاد می شوند. به طور کلی نشانه های PTSD به سه مقوله تقسیم می شود: علائمی که دوباره تجربه می شوند، نشانه های اجتنابی، و نشانه های بیش تحریکی.

جالب است که بیش از ۲۱% از فارغ التحصیلان پرورشگاهی ازPTSD رنج می برند، نرخ سرسام آوری که بیش از جانبازان جنگی امریکا بود. با این وجود، این آمار وحشتناک نا امید کننده نیست. بدانید که نشانه های PTSD و ارتباط یک کودک با منابع درمانیِ مناسب گام های نخست در کمک به او جهت اداره ی این مشکل و کنار آمدین با علائم هستند.برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

بعلاوه، قانون فدرال از تشخیص و درمان PTSD در میان کودکان پرورشگاهی حمایت می کند. یکی از مفاد روابط پرورشگاهی به منظور موفقیت و ارتقاء  قانون فرزند خواندگی در سال ۲۰۰۸، مستلزم این است که تمام ایالات نظارت خود را درمورد سلامت و بهداشت روانیِ کودکان پرورشگاهی بالا ببرند، مثل اقدام به ارزیابی سلامت به منظور تعیین اینکه آیا کودکان به کمک بیشتری نیاز دارند یا خیر. تعدادی از ایالات سیاست هایشان را به منظور تحقق این مقررات اصلاح کردند.

حقایق و آمارها

 • در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱، تقریباً ۴۰۰٫۵۴۰ کودک در پرورشگاه بودند.
 • تقریباً ۴۸% کودکان یا جوان های پرورشگاه دارای مشکلات رفتاری یا احساسی بودند و ۶۳% آنها قربانی نادیده گرفته شدن، بودند.
 • علائم PTSD در ۱۹٫۲% از کودکانی که به منظور بررسی و در نهایت قرار گرفتن در بین بچه های پرورشگاهی به بخش درمانی کودکان ارجاع داده می شون، شایع است.
 • در مطالعه روی کودکان پرورشگاهی ، ۶۰% از آنها که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بودند، مبتلا به PTSD بودند و ۴۲% از کودکان مبتلا به PTSD مورد بدرفتاری های فیزیکی قرار گرفته بودند. مطالعات مشابه نشان می دهد که ۱۸% از کودکانی که تجربه ی بدرفتاری فیزیکی یا جنسی نداشته اند، از PTSD رنج می برند. این ممکن است به دلیل قرار گرفتن در معرض خشونت خانگی، خشونت اجتماعی یا رویدادهای دیگر باشد.
 • مطالعه ی اخیر نشان می دهد که سه درمان مبتنی بر شواهد برای جوانان آسیب دیده، درمان رفتاری شناختیِ متمرکز (TB-CBT)، روان درمانی کودک-والدین (CPP)، و روان درمانی ساختار بندی شده برای نوجوانان برای پاسخ به استرس مزمن (SPARCS)، روش های درمانی مناسبی هستند.

سیاست ها و مقررات

مداخله اولیه، شامل غربالگری تروما و ارزیابی ها می شود، که برای کمک به کودکان PTSD د ر جهت دریافت درمان مورد نیازشان، ضروری و مفید است. روابط پرورشگاهی به منظور موفقیت و ارتقاء  قانون فرزند خواندگی در سال ۲۰۰۸ بخش های B & E از عنوان چهارم قانون امنیت اجتماعی را اصلاح کرد تا با سرپرستان مربوطه ارتباط برقرار کند و از آنها حمایت کند، به منظور دسترسی بهتر به قبول فرزند خواندگی و رشد انگیزه برای اینکار و ساخت آینده ای بهتر برای کودکان پرورشگاهی، این اقدام شامل مواردی است که به نظارت و هماهنگی خدمات بهداشتی درمانی برای این کودکان مربوط است. قانون مراقبت و حمایت مقرون به صرفه از بیمار ، قانون روابط پرورشگاهی را اصلاح کرد، طوری که به خدمات برای افرادی که در حال پیر شدن بودند مربوط می شد، و همینطور توسعه ی برنامه ای برای نظارت و هماهنگی خدمات مراقبت بهداشتی.

فصل ۲۰۵ قانون روابط پرورشگاهی مستلزم آن است که ایالات طرحی برای نظارت و هماهنگی مداوم خدمات مراقبت بهداشتی برای هر کودک در پرورشگاه، توسعه دهد. وب سایت NRCPFC خلاصه ای از مفاد فصل ۲۰۵ ارائه می دهد:

مفاد فصل ۲۰۵- طرح هماهنگی و نظارت بر بهداشت

 1. به عنوان بخشی از عنوان ۴-B ، آژانسهای درمانیِ کودکان این طرح را طبق آژانس دولت Medicaid ، و نیز با مشاوره ی متخصصان اطفال و بقیه متخصصان مرکز مراقبت بهداشتی و متخصصان و دریافت کننده های خدمات درمانیِ کودکان توسعه دادند.
 2. این طرح تضمین می کند که یک استراتژی هماهنگ برای تشخیص و پاسخ دهی به نیازهای بهداشتی کودکان پرورشگاهی شکل خواهد گرفت، نیارهایی از قبیل بهداشت روانی و بهداشت دندانی.
 3. طرح کلی این طرح به این صورت است:
 • برنامه ای برای اقدام و نیز پیگیری غربالگری سلامت که معیارهای منطقی اقدامات درمانی را محقق می کند.
 • اینکه چطور نیازهای سلامت از طریق غربالگری شناسایی شده و نظارت و درمان خواهند شد.
 • چطور اطلاعات پزشکی کودکان پرورشگاهی به روز و اشتراک گذاری خواهد شد.
 • گام هایی که استمرار خدمات مراقبت بهداشتی را تضمین می کنند (ممکن است شامل تأسیس خانه های سلامت برای هر یک از کودکان پرورشگاه شود)
 • نظارت بر داروها
 • اینکه چطور دولت فعالانه با پزشکان و بقیه افراد حرفه ای ِ پزشک و غیر پزشک در زمینه ی ارزیابی سلامت و تندرستی کودکان پرورشگاه و تعیین درمان های مناسب مشورت می کند.

برنامه های تکمیل خدمات آگاهی از تروما/ ضربه های روحی

اطلاعات بخش بعدی، “ادغام اطلاعات آگاهی از تروما/ ضربه های روحی در خدمات حمایت از کودکان “، از دایره ی کوکان دوباره با چاپ رسیده است.

 

ادغام اطلاعات آگاهی از تروما/ ضربه های روحی در خدمات حمایت از کودکان

متخصصان تندرستی و سلامت کودکان همیشه از علائم و پیامدهای ضربه های روحی آگاه نیستند و ممکن است برای ارائه خدمات به خوبی مجهز و آماده نباشند. در تابستان ۲۰۱۱، اداره ی کودکان، اطلاعیه ای برای بودجه صادر کرد، به منظور ادغام آگاهی از ضربه های روحی و اقدامات متمرکز بر آسیب ها در خدمت حمایت از کودکان (CPS)، از متقاضیان خواسته شده بود تا سیستم های تندرستی کودکان مطلع از ضربه روحی راه اندازی کنند تا بخش هایی از خدمات فعلی شان را با درمان های مبتنی بر شواهد و اطلاع از شواهد جایگزین کرده و اثرات ناشی از استرس آسیب زا را کاهش دهند. در سپتامبر ۲۰۱۱، اداره ی کودکان ۵ ساله با ۵ سازمان توافقات همکاری منعقد کرد:

 • اداره ی خانواده ها و کودکان ماساچوست (DCF): پروژه ی ضربه روحی کودکان در ماساچوست (MCPT) هدفش کودکان ۰ تا ۱۸ ساله است که دارای ضربه های روحی بالایی هستند، و توسط MA DCF نگهداری می شوند. MCPT آموزش و مشاوره های مداومی برای درمان های مبتنی بر شواهد ارائه می دهد، مثل حکم، خود تنظیمی و صلاحیت (ARC)؛ روان درمانی والدین- کودک، و درمان رفتاری شناختیِ متمرکز بر ضربه روحی. به علاوه، MCPT از رویکردهای مشترک مجموعه از موفقیت ها به منظور حمایت در هر اداره استفاده می کند.
 • بخش های خدمات اجتماعی در کارولینای شمالی: گستردگی این پروژه، بچه های بین ۰ تا ۵ سال و جوانترهای بین ۱۳ تا ۱۸ ساله را نیز که بطور نامتناسبی در سیستم های تندرستی کودکان در کارولینا نشان داده شده اند، در بر می گیرد. این پروژه با رائه ی الگوهای زیر ارائه دهنده ی آموزش، حمایت و زیربنایی برای متخصصان بهداشت روانی است: ابزار آسیب زای تندرستی کودکان در شبکه ملی استرس ناشی از ضربه های روحی کودکان (CW TTT) و منابع آموزشی والدین (RPC)، روان درمانی نظام مند برای نوجوان ها در پاسخ به استرس های مزمن (SPARCS)، و ABC در ۹ شهرستان. بعلاوه، شهرستان هایی خاص، در زمینه ی TF-CBT و درمان تعامل کودک-والدین آموزش هایی دریافت می کنند.
 • اداره ی خانواده و کودکان در کانکتیکات (DCF): همکاری کانکتیکات در اقدامات موثر برای ضربه روحی، کودکان بین ۵ تا ۱۸ سال را مورد بررسی قرار می دهد. این پروژه به ایجاد نیروی کاری کمک می کند که از ضربه روحی بسیار آگاه تر باشد و نیز نهادینه کردن غربالگری ضربه روحی، ارزیابی و مراجعه برای خدمات متمرکز بر ضربه روحی و همچنین افزایش همکاری با ارائه دهنده های خدمات اجتماعی، از اهدافش است.
 • مرکز ملی آسیب های کودکان بومی از دانشگاه مونتانا: پروژه تبدیل خدمات حمایت از کودکان (TTCPS) پاسخ دهی فرهنگی، تشخیص مبتنی بر شواهد، درمان، و مکانیسم های پیشگیرانه برای کودکان و خانواده های درگیر با سیستم تندرستی کودکان را توسعه می دهد. این پروژه نیز استرس های آسیب زای ثانویه در نیروی کار بزرگسال را خطاب قرار می دهد. در ابتدا، سه سایت نمایش طایفه ای شرکت خواهند کرد، به همراه سه سایت دیگر که در سال سوم به پروژه پیوستند. TTCPS  برنامه ای آموزشی برای پزشکان آژانس خصوصی در زمینه ی TF-CBT دارد. برنامه های رفتاری شناختی برای ضربه روحی در مدارس (CBITS)، حمایت های رفتاری مثبت ِ آگاه از ضربه روحی (PBS)، استرس آسیب زای بعدی (STSI)، ARC & CW TTT .
 • دانشگاه دنور در کلرادو: ایجاد پروژه تندرستی کودک با تزریق ضربه روحی به دنبال گسترش درمان های بهداشت روانیِ مبتنی بر شواهد در کودکان بین ۰ تا ۱۸ سال است، و تضمین می کند که کارکنان این پروژه می توانند ارزیابی های متمرکز بر ضربه روحی را انجام دهند و به پزشکان و اعضای خانواده در مورد مراقبتهای آگاه از ضربه روحی آموزش دهند. جمعیت مورد نظر در این پروژه کودکان تا ۱۸ سال بودند، کسانی که در سییستم تندرستی کودکان دنور قرار داشتند. فعالیت های اصلی این پروژه شامل ارزیابی های همگانی از قرار گرفتن کودکان در معرض رویدادهای آسیب زا و اثرات آن و آموزشهای سیستم برای اعضاء تندرستی کودکان، اجرا کننده های آن، و مدیران، پرسنل دادگاه جاونیل و وکلا، و کارکنان بخش تعلیقی، اجرای قانون، و والدین منبع بود. کارکنان پروژه نیز برای پزشکان آژانس های خصوصی آموزش های درمانی مبتنی بر شواهد خواهند داشت، مثل، CPP و AF-CBT یا جایگزینی برای درمان رفتاری شناختی برای خانواده ها.

جوایز اعطای کمک هزینه اختیاری به کودکان، در سال مالی ۲۰۱۲

اعطای کمک هزینه اختیاری به کودکان، در سال مالی ۲۰۱۲ شامل بودجه ای برای توسعه ی دستیابی به نیازهای اصلی، خدمات بهداشتی رفتاری و روانی آگاه از شواهد/ مبتنی بر شواهد در تندرستی کودکان می باشد. این جوایز اهدا شده بود به:

 • دانشگاه میشیگان غربی
 • امنای دانشگاه دارتموث
 • دانشکده ی پزشکی نیویورک
 • بیمارستان کودکان رادی، سن دی اِ گو
 • اداره خدمات انسانی اکلاهما
 • دانشگاه واشنگتن
 • دانشگاه تولِین
 • ناحیه ی خدمات خانواده و کودکان در کلمبیا

 

برنامه های اضافی

تعدادی برنامه ی دیگر خدمات آگاه از ضربه روحی را برای کودکان و جوانان و خانواده ها تکمیل کرد.

برنامه ی صرفنظر از خدمات مبتنی بر خانه و اجتماع (HCBS)، “رسیدن به سلامتی”

در حالیکه این برنامه برای جوانن هایی که به مدت بیش از ۱۰ سال از بیماری روانی شدید رنج می بردند، آغاز شد، در سال ۲۰۰۸ برنامه ی”رسیدن به سلامتی” برای جوانان در پرورشگاه ها توسعه یافت. در ابتدا برای واجد شرایط برنامه ی B2H بودن ، کودک یا جوان باید در پرورشگاه بوده باشد، اما در صورتی که از آنجا منتقل شود، خدمات تا زمانی ادامه می یابد که او به شرایط سلامت روانیِ برنامه ادامه دهد.

 

پروژه ی پل نیوهمشایر، مرکز تحقیق ضربه روحی در دارتموث

 

پروژه ی پل نیوهمشایر، مرکز تحقیق ضربه روحی در دارتموث، خدمات درمانیِ ضربه روحی را در سرتاسر خدمات حمایت از کودکان، دادگاه جاونیل،و سیستم های شعبه قضایی ادغام می کند. این برنامه شامل آموزش ارائه دهنده های خدمات در زمینه ی اصول خدمات آگاه از ضربه روحی و درمان مبتنی بر شواهد می شود، درحالیکه به همکاری بین پزشکان و بقیه سهامداران تأکید دارد.

ائتلاف نیوهمشایر در مقابل خشونت های جنسی و خانگی-پروژه نیاز های سلامت روانیِ کودکانی که در معرض خشونت در خانه هایشان قرار داشتند.

این  پروژه با کمک مالیِ برنامه ریزی که توسط بنیاد نیوهمشایر برای بهداشت تأمین و اعطا شده است، طرحی جامع برای افزایش حمایت نظام مند  و تقویت خدمات بهداشت روانی کودکان در معرض خشونت در خانه هایشان، ایجاد می کند.

سیستم های مراقبتیِ مبتنی بر اطلاع از ضربه روحی (TISC)

طرح پرورشگاهی در تگزاس از الگوی درمانی سیستم های ضربه روحی در بچه ها و خانواده ها استفاده می کند. این برنامه به خانواده ها آموزش می دهد که با نشانه ها آشنا شوند و به آنها کمک می کند تا دلایل  رفتار کودک پرورشگاهی شان را بهتر درک کنند و بتوانند به بهترین روش به ضربه روحی کودک بپردازند.

برنامه درمان ضربه روحی، مثلث پژوهش بر روی کودکان

این برنامه از کودکانبین ۲ تا ۱۸ ساله که در معرض آسیب بوده اند استفاده می کند. نمونه های مختلفی از درمان به کار گرفته می شود، مثل درمان رفتاری شناختی متمرکز بر ضربه روحی، روان درمانی ساختاری برای مقابله ی نوجوانان با استرس های مزمن، برنامه های رفتار یشناختی برای ضربه های روحی در مدارس و روان درمانی والدین-کودکان.