برترین دانشگاه های جهان در سال ۲۰۱۷

💢مهندسی و فناوری اطلاعات

دانشگاه MIT
Massachusetts Institute of Technology
۱- دانشگاه استنفورد
Stanford University
۲- دانشگاه کمبریج
University of Cambridge
۳- دانشگاه نانیانگ سنگاپور
Nanyang technological university
۴ – دانشگاه ETH Zurich

منبع : انجام پایان نامه مگ تز