آموزش نرم افزار های پزشکی

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه پزشکی

 

در حال حاضر، نظام آموزش پزشکي عمومي‌، شامل ۴ دوره علوم پايه، فيزيوپاتولوژي، کارآموزي باليني و کارورزي باليني است .دوره علوم پايه دوره علوم پايه پزشکي ۵ ترم تحصيلي است که با اتمام آن،‌ دانشجويان مجاز به ورود به دوره بعدي(فيزيوپاتولوژي) هستند و پيش از ورود به دوره بعدي،‌ امتحان جامع علوم پايه پزشکي از تمام دانشجويان به طور سراسري و همزمان، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در تمام دانشگاه‌هاي علوم پزشکي به عمل مي‌آيد و قبول‌شدگان،‌مجاز به ورود به دوره فيزيوپاتولوژي خواهند بود. اين امتحان، در بردارنده‌ي مباحث تدريس شده در دوره علوم پايه است.(برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه پزشکی)

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه پزشکی

درس‌هاي اين رشته در طول تحصيل

دروس علوم پايه

بيوشيمي، بافت‌شناسي،، تشريح (نظري- عملي)، تشريح (آناتومي) (نظري ـ عملي)، فيزيولوژي(نظري ـ عملي)، ايمونولوژي(نظري)،اپيدميولوژي، روانشناسي، جنين‌شناسي، تغذيه، ژنتيک، زبان تخصصي، آسيب‌شناسي عمومي، انگل‌شناسي، ميکروب‌شناسي دوره فيزيوپاتولوژي اين دوره شامل ۳۱ واحد درسي است که دو ترم تحصيلي طول خواهد کشيد. در پايان اين دوره معدل دانشجو از دروس فيزيوپاتولوژي، بايد دست‌کم ۱۲ باشد، در غير اين صورت دانشجو بايد درس‌هايي را که در آنها نمره کمتر از ۱۲ آورده است،‌ مجدداً بخواند. حداکثر مدت مجاز،‌در مراحل اول و دوم (علوم پايه و فيزيوپاتولوژي) ۵ سال است. در پايان اين دو دوره دانشجوياني که همه‌ي واحدها را با موفقيت بگذرانند، به دوره‌ي کارآموزي باليني راه مي‌يابند. بايد توجه داشت که ملاک قبولي در امتحانات اين مرحله، کسب حداقل نمره ۱۲ از ۲۰ است؛ در حالي که در دروس پايه، ملاک کسب نمره ۱۰ از ۲۰ مي‌باشد.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه پزشکی

دروس فيزيوپاتولوژي

آسيب‌شناسي اختصاصي، فارماکولوژي، سيميولوژي، دوره‌هاي فيزيوپاتولوژي ارگان‌ها .دوره ‌کارآموزي باليني دانشجويان پزشکي در اين مرحله قادر هستند تا آموخته‌هاي خود را از دروس مختلف با يافته‌هاي باليني از بيماران بستري در بيمارستان‌ها تطبيق داده و با بهره‌گيري مناسب از روش‌هاي تشخيص آزمايشگاهي، بيماري را تشخيص دهند و اقدامات مناسب درماني را براي بيمار انجام دهند. اين دوره شامل ۹۷ واحد درسي است که در چهار بخش اصلي ارائه مي‌گردد و عمدتاً مسائل رايج در پزشکي عمومي را شامل مي‌شود که عبارتند از داخلي، جراحي، زنان و کودکان. در ساير بخش‌ها که بخش‌هاي فرعي محسوب مي‌شوند نيز بيماري‌هاي شايع در آنها آموزش داده مي‌شود. با توجه به اين مطلب، چهار رشته اصلي جراحي، داخلي، زنان و کودکان زمان بيشتري را به خود اختصاص مي‌دهند.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه پزشکی

در دوره کارآموزي، دانشجويان بايد روش برخورد با بيمار، تهيه شرح حال بيمار و نحوه تشخيص و درمان را فرا بگيرند تا در دوره‌ بعدي – کارورزي- که خود تصميم گيرنده خواهند بود، بتوانند به کمک بيماران بشتابند و تصميمات لازم را اتّخاذ نمايند. در دوره کارآموزي نمره قبولي در دروس عملي و نظري ۱۲ است و معدّل کلّ دوره کارآموزي بايد بالاي ۱۴ باشد و چنانچه کمتر از ۱۴ باشد، بايد واحدهاي با نمره کمتر از ۱۴ تکرار شود تا معدل کل به ۱۴ برسد. در پايان اين دوره، دانشجويان قبل از ورود به دوره کارورزي در امتحاني به نام امتحان جامع کارورزي شرکت مي‌نمايند و پس از قبولي به دوره کارورزي وارد مي‌شوند. چنانچه دانشجويي در امتحان مربوط قبول نگردد، حداکثر ۴ مرتبه مي‌تواند در اين امتحان شرکت نمايد.(برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه پزشکی)

دروس کارآموزي باليني

بيماري‌هاي اعصاب، بيماري‌هاي عفوني، کارآموزي داخلي، بيماري‌هاي جراحي، بيماري‌هاي ارتوپدي، بيماري‌هاي عفوني، کارآموزي جراحي، تاريخ و اخلاق پزشکي، بيماري‌هاي کودکان، پزشکي قانوني و مسموميت‌ها، فارماکولوژي باليني،‌ کارآموزي چشم،‌ کارآموزي پوست، کارآموزي بهداشت، کارآموزي بخش کودکان،‌ بهداشت، کارآموزي گوش و حلق و بيني، کارآموزي ارتوپدي. بيماري‌هاي زنان و زايمان، کارآموزي راديولوژي، بيماري‌هاي رواني، کارآموزي روانپزشکي.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه پزشکی

دوره کارورزي باليني اين دوره آخرين مرحله آموزش پزشکي است و آن را دوره انترني نيز مي‌گويند. اين دوره ۶۴ واحد درسي است و ۱۸ ماه به طول مي‌انجامد. در دوره کارورزي،‌دانشجويان مسؤوليت معاينه‌ي بيماران و تشخيص و اقدامات درماني را در بيمارستان بر عهده خواهند داشت و آموخته‌هاي خود را در دوره‌هاي قبل به طور عملي انجام خواهند داد تا آماده پذيرش شغل پزشکي در جامعه شوند و بتوانند به طور مستقل به درمان بيماران بپردازند. در پايان اين دوره و قبل از فراغت از تحصيل، کارورزان بايد درس پايان‌نامه را که ۶ واحد درسي است، آغاز کنند.برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه پزشکی

دروس کارورزي باليني

کارورزي بخش جراحي، کارورزي بخش چشم، کارورزي بخش سوانح و سوختگي، کارورزي بخش ارتوپدي، کارورزي بخش ارولوژي، کارورزي بخش اطفال، کارورزي بخش بهداشت، کارورزي بخش گوش و حلق و بيني،‌ کارورزي بخش داخلي، کارورزي بخش زنان و زايمان، کارورزي بخش اورژانس، کارورزي بخش نفرولوژي، کارورزي بخش پوست، کارورزي بخش روانپزشکي .

توانايي‌هاي لازم

تصور بسياري از داوطلبان ورود به دانشگاه به خصوص داوطلبان علاقه‌مند به رشته پزشکي اين است که دانشگاه مثل يک قيف برعکس است که ورود به آن مشکل و خروج از آن بسيار ساده است. در حالي که به گفته‌ دانشجويان اين رشته، يک دانشجوي پزشکي بايد آمادگي مطالعه، تحقيق و پژوهش را در حد بسيار گسترده و فراگير داشته باشد؛ يعني اگر دانشجو بسيار کوشا و علاقه‌مند نباشد و تنها براي عنوان “دکتري” وارد اين رشته شده باشد، حتي نمي‌تواند مدرک دکتراي عمومي خود را به دست بياورد. زيرا دوره پزشکي عمومي نسبت به رشته‌هاي ديگر، طولاني‌تر است و در طي اين مدت دانشجو بايد درس‌هاي متعدد، متنوع، حجيم و نسبتاً پيچيده و دشواري را مطالعه کند.برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه پزشکی

موقعيت شغلي در ايران

 از سوي ديگر فارغ‌التحصيل پزشکي حتماً نبايد در مطب بنشيند و نسخه بنويسد، بلکه در زمينه پزشکي شغل‌هاي مختلفي هست که مي‌توان انجام داد. براي مثال زمينه‌هاي تحقيقي بسياري در اين رشته وجود دارد. امّا متأسفانه تعداد فارغ‌التحصيلاني که مايلند در اين زمينه کار کنند، بسيار انگشت‌شمار است.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه