انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر

انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر سخت افزار

انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر

مهندسی سخت‌افزار از جمله گرایش‌های مهندسی کامپیوتر بوده که در مقطع لیسانس با دیگر گرایش‌ها یعنی مهندسی نرم‌افزار و مهندسی فناوری اطلاعات فقط در چند واحد اختلاف دارد. انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر

مهندسی سخت‌افزار در مقطع کارشناسی به مطالعه و بررسی طراحی سخت‌افزاری، کنترل سخت‌افزاری و شبکه‌های کامپیوتری می‌پردازد. برای مثال یک مهندس سخت‌افزار می‌تواند طراحی سخت‌افزاری کند که با آی‌سیها کار کند، بوسیله نرم‌افزارهای طراحی خودکار همچون لئوناردو یا مکس پلاس و… به طراحی آی سی‌های سفارشی بپردازد و آنها را بر روی fpga پیاده کند.

انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر

با کامپیوتر کار کند و یا از دروازه‌های کامپیوتر استفاده نماید و در نهایت می‌تواند به طراحی مدارهای مجتمع دیجیتالی بپردازد. که البته این بخش از سخت‌افزار بیشتر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری پرداخته می‌شود.

انجام پایان نامه

از جمله دروس این مهندسی در دوره لیسانس مدارهای منطقی، طراحی VLSI، معماری کامپیوتر، الکترونیک دیجیتال، میکروپروسسورها ، طراحی مدارهای واسط ، سیستم کنترل خطی ،زبان ماشین و برنامه نویسی سیستم ،ساختمان گسسته ،کاربرد کنترل کننده میکرو در اتوماسیون،مخابرات دیجیتال(انتقال داده ها)،کنترل صنعتی دیجیتال PLC،مسیریابی شبکه ، امنیت شبکه ،ریاضی مهندسی ، و غیره می‌باشد.

انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر

انجام پایان نامه Crm چیست

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه |Crm چیست

تعداد صفحات : ۱۳ صفحه

ما دربارة ایتنرنت صحبت کرده ایم .در باره پست الکترو نیکی صحبت کرده ایم،در باره با زار یابی از راه دور ،جدید صحبت کرده ایم . درباره چاپ کردن دیجیتالی صحبت کرده ایم و در باره بعضی تکنولوژیهای جدید که با ز هم می آیند صحبت کرده ایم . انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر

طی زمان بخشی از هر تعامل خاص با اینترنت سو کار خواهد داشت ،اما آ ن فقط یک قطعه است. شکل کلی -گلوله جادویی برایCRM –است تکنو لوژی در همه قا لبها است که امرو زه به علاوه آنهایی که فقط روی افق فکری هستند می شنا سیم .

البته ما مجبو ریم با نگاهی نز دیکتر به اینترنت آغاز کنیم ،به واسطه همه جا گیر که دوره ما در تاریخ را ارا ئه می دهددر دهه ۱۹۲۰ رادیو برای اهمیتش زمانی که CALRIN COOLIDGE آن را برای رساندن گفتارش در باره آدرس اتحادیه استفاده کرد تشخیص داده شد . در دهه ۱۹۶۰ نیکسون و کندی جایی برای تلویزیون یا بحث سر نوشت سازشان بدست آورند . انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر

در دهه ۱۹۹۰ اینتر نت با Starr Report زنده شد اینترنت نفوذی قد رتمند در زندگی ها یمان شد ،و را ههایی که آن از لحاظ فردی بر ما تأثیر می گذارد حتی بیشتر در آینده رشد خواهد کرد .

سفر ما ازطریق دنیای دیجیتال فرصتهایی را متعهدی میشود که بر هر چیز که ما می شناسیم تصور می کنیم سایه خواهد افکند. نه فقط برای فروش کالاهای بیشتر بلکه برای ساخت نوعی ارتباط که بما کمک میکند تا مشتریان را به شعبه هایمان به طریقی ببندیم که بهای آنها را اضافه کنیم و فروش و سود را به ما بدهند.

حقیقتاً اینترنت برای مصرف کننده گان امروز چقدر مهم است ؟ starch world wide Roper مطالعه Aol را در اگوست ۱۹۹۸ رهبری کرد که پاسخهایی را داد.
تقریباً نیمی از مصرف کنندگان online گفتند که online بودن فقط بخاطر الزام در زندگیشان است. تقریباً ۹از ۱۰ نفر گفتند دستیابی online شان گم خواهد شد اگر طو لانی تر در دسترس نباشند بیش از ۴/۳ مصرف کنندگانی که C هستند گف۶تند که onlineبودن زندگیشان را در روشهای بهتر سا خته است. انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر

تقر یباً ۴/۳ افرادonline بطور مرتب یا جسته گریخته برای اطلا عاتی در باره محصو لات برای خریدنonlineمی شوند . نیمی از مصرف کنند C بین ۱تا ۵ بار در هفته برای گرفتن اخبار onlineمی شوند . انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر

ما با jiMccann موافقیم ،اینترنت تصمیم دارد به هر کسی رابطه بازاری بدهد ،یا حد اقل کسانی را که با قی ما نده اند و مو فق بو ده اند ،اما در هجوم به شبکه،سه سؤال وجود دارد که هر شرکتی خواهد پرسید :

۱- چرا شرکت online است؟
۲- تعهد ما نسبت به مشتری چیست؟
۳- با سا یتمان چه می خوا هیم انجام دهیم ؟

بیا یید پیش بینی کنیم ،مجد داً ما به چه چیزی خوا هیم پر داخت یا ، بهتر است بگو ییم ، چه چیزی در دسترس ما خواهد بود ؟
اینترنت یک نوار باریک شبکه مداری دارای سو یچ است .

بعضی ها می گو یند رو زها یشان از قبل شماره گذاری شده است .انقلاب بعدی یک نوار سپس،شبکه عمو می بر مبنای بسته کو چک است – یک شبکه کا ملاً جدید و بسیار بزرگتر از شبکه ای که تا ثیر کمی بیشتر در توا نا ییهای اجتما عیشان و بر زندگیمان خواهد داشت . انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر

شبکه مداری دارای سو یچ برای نیازهای ترافیکی طبقه بندی نخواهد شد شبکه جدید مانند اینتر نت خواهد بود و مقیاسی را پیشنهاد می کند برای عملکردهای پیچیده تر و رسا نه های فنی مجاز است .

حاضران در کنفرانس تبلیغاتی اینتر نت در ماه می ۱۹۹۹ در سا نفرا نسیسکو یک ایده برجسته را شنیدند:رسانه پر بار ، رسانه پر بار ، رسانه پر بار. سمنیارها درباره رسانه پر بار قابلیت افزایش صدا ، تصویر و ظرفیت های اینچنین بصورت ارتباطات online دارند که در آن تنها شنوندگان ، اتاق فرمان هستند و این رسانه پر است که جمعیت را در جای خود میخ کوب خواهد کرد. انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر

توانایی اضافه کردن صدا ،ویدئو ،و توا نا یی هایی تعاملی به جوامع online می دهد که در آن جامعه فقط شنوندگان جای ایستادن دارند و فروشندگان رسانه غنی هستند که تاجهایی بر سر دکه هایشان رسم کردند.انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر

سازندگان شبکه نوار پهن بهترین را از داده های دنیا با بهترین از دنیای راه دور قرار دادی با هم ترکیب کرده اند. آنها از را قانون Mwore استفاده کردند . قدرت کامپیوترهر ۱۸ ماه دو برابر می شود و هزینه ها نصف می شود.

نرم افزار جدید ۵۰ تا ۱۰۰ بار عملکردی را که ما امروز می شناسیم پیشنهاد خواهد داد.

از دسامبر ۱۹۹۸ تعداد سایت های وب که رسانه پر بار را پذیرفت بیشتر از ۹۰ درصد از سال قبل بود ، اما هنوز بیشترین کاربری سایت های نوار باریک از اشتباهاتی است که از پیام هایی نتیجه می شود که مدت زیادی طول کشیده تا نمایان شود.

یا به درستی کار نمی کنند یا اصلاً آشکار نمی شوند می ترسند.

بانوار پهن بجا ( دراستفاده مشترک ، رسانه پر بار شکوفا خواهد شد و برای بازاریان مهم خواهد بود که مدیریت و ابزارهای تبلیغاتی رسانه پربارودیگر بنرهای java و دیگر رسانه پر بار را بیاموزند. در مارس ۱۹۹۹ شبکه @Home مطالعه ای بر مبنای تحقیقات online با ۳۰۰۰۰ پاسخ دهنده بر خدمات اینترنتی سرعت بالای@Home را منتشر کرد.

انجام پایان نامه کامپیوتر

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

انجام پایان نامه firewall

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه | firewall

تعداد صفحات : ۲۲ صفحه

اصولاً يك firewall روشي است براي كنترل ، جلوگيري و چك كردن آنچه كه وارد شبكه مي شود يا از آن خارج مي گردد .

وظيفة firewall اين است كه از دسترسي غيرمجاز به شبكه چه توسط كاربران داخلي و چه خارجي جلوگيري نمايد . همة اطلاعات ارسالي از firewall خواهد گذشت و اين اطلاعات را چه ببينيم و چه بدون رويت چك مي گردند .

شكل ۸-۱ چگونگي يك سيستم ويژه firewall و گنجاندن آن در شبكه را نشان مي‌دهد .

در حقيقت firewall ، يك تعيين كننده مسير مي باشد كه بر اساس معيارهاي آن و معيارهاي تعريف شده براي آن تصميم به ارسال اطلاعات يا سرور كردن آنها مي‌نمايد.
تفاوت ميان يك firewall و يك router (تعيين كننده مسير) و در آن است كه firewall مي تواند بر اساس تنوع زيادي كه در ميارهايش دارد ، توان تصميم گيري بالاتري را داشته باشد .

يك firewall حتي مي تواند درون يك بسته از اطلاعات را جستجو كند براي اينكه مشخص شود محتويات اطلاعات آن ، هماني است كه گفته شده يا نه .

اگرچه عمومي ترين استفاده اي كه از firewall مي شود محافظت از محدوده اطلاعات سازماندهي شده مي باشد . برخي از شركتها از firewall استفاده داخلي نيز مي نمايند . اين روش معمولاً بصورت عمومي براي محافظت از محيطهايي از شبكه كه اطلاعات آن ممكن است حساس باشند از قبيل تحقيق و اطلاعات حسابداري استفاده مي شود .

متأسفانه همينكه تصميم به ايجاد يك firewall طراحي شده در داخل شبكه مي گردد هزينه هاي متعددي در رابطه با ايجاد firewall نمايان مي گردد .
برخلاف نقش برخي از Server هاي ديگر ، كه در اين فصل توضيح داده شده ، كه مي توانند يك ابزار باشند و به تنهايي نمي توانند كارشان را انجام دهند يك Server firewall مي تواند چنين باشد .

ايمن سازي آن و ايجاد يك سازماندهي و تعميرات و نگه داري firewall مي تواند مهم باشد .
هزينه ها چه از لحاظ مالي و چه از جهات ديگر كه مربوط به Server هاي firewall مي باشد ، شامل :

– هزينه هاي نخستين نرم افزاري و سخت افزاري
– هزينه هاي به روز نرم افزاري و سخت افزاري
– هزينه هاي آموزشي و وضعيت اجرائي آن

– نيازمندي به چم و بررسي فايلهاي پايه ، مشاهده شكافهاي ايمن سازي (شكافهايي كه باعث تضعيف ايمني مي شوند)
– ايجاد مشكل در firewall
– ايجاد مزاحمت براي استفاده كننده كه باعث از بين رفتن انگيزه براي ارتباط با شبكه مي گردد .

محصولات firewall براي همة سيستم عاملهاي بزرگ (NOS) قابل دسترسي مي‌‌باشند. انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر
امنيت كامپيوتر چيست ؟ بصورت خيلي اساسي اطلاعات شما جلوگيري مي كند و از اينكه شخصي عملياتي بر روي آنها انجام دهد ، جلوگيري مي كند .
شما براي پاسخ دادن به دو سوال مهم بايد يك firewall بخريد آن را و فعال كنيد :

– كدام منبع شبكه با حفاظت ارتباط مي يابد ؟ پاسخ به اين سوال ، ميزان امنيت

كاربردي براي منبع ويژه اي يا اطلاعات درون يك سرور ناميده مي شود . براي مثال ، اگر يك سازمان فايلهاي حساسي داشته باشد ،‌ آنگاه بالاترين سطح از password ها و رمزها مورد نياز است .

انجام پایان نامه کامپیوتر

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

انجام پایان نامه علوم کامپیوتر

انجام پایان نامه علوم کامپیوتر

علوم رایانه یا علوم کامپیوتر (به انگلیسی: Computer Science) به مجموعهٔ فنون و رشته‌هایی گفته می‌شود که به زیربناهای نظری، روش‌های طرّاحی و ساخت و چگونگی استفاده از رایانه می‌پردازند. بنا به نظر پیتر جی. دنینگ، پرسش اساسی در علوم رایانه این است که: ” چه چیزی می‌تواند (به نحوی کارآمد) خودکار انجام شود؟ “

عموماً مردم عامی، بین علوم رایانه و سایر امور مرتبط با رایانه که اغلب مایه‌ای برای کسب درآمد هستند، تمایزی قایل نمی‌شوند و یا فکر می‌کنند علوم رایانه با تجربیّات روزمرهٔ آن‌ها در کار با رایانه، مانند گشت‌زنی در اینترنت، انجام بازی‌های رایانه‌ای و مانند این‌ها، تفاوتی ندارد. انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر

حال آنکه علوم رایانه بیشتر به فهم و بررسی خصوصیاتی می‌پردازد که برنامه‌ها بر پایه آن‌ها ساخته شده‌اند. و بر مبنای این فهم و درک، به ایجاد برنامه‌های جدید و یا بهبودی برنامه‌های پیشین می‌پردازند.

پیشینه

اگرچه آغاز ساخت رایانه‌های رقمی الکترونیک را می‌شود از اواخر دههٔ ۱۹۳۰ میلادی دانست، ریشه‌ها، مبادی و سرچشمه‌های دانش رایانه را باید در روش‌های محاسباتی کهن با تاریخ و سوابق هزاران ساله نشان گرفت.

در بسیاری از روش‌های محاسباتی بابلیان الگوریتم‌هایی به کار می‌رفته‌اند که هم‌اکنون نیز رایج‌اند. کتاب الجبر و مقابله خوارزمی پر از روش‌های محاسباتی الگوریتمی است و بی‌دلیل نیست که نام الگوریتم از نام خوارزمی گرفته شده‌است.

کارهایی غیر از محاسبات ریاضی استفاده کرد علم رایانه به تمام کارهای محاسباتی گسترش یافت. برای اولین بار در سال ۱۹۶۰ علوم رایانه بصورت یک رشتهٔ تحصیلی مستقل بوجود آمد و آن را با مدارک معتبر در دانشگاه‌ها ارائه نمودند. از زمانی که رایانه‌ها در دسترس عموم قرار گرفتند، برنامه‌های کاربردی مختلف ارائه شده برای آن‌ها، زمینه‌های جداگانه برای مطالعه گشته‌اند.

پیشرفت های بزرگ

با وجود عمر کم این شاخه از علوم، به عنوان یک رشتهٔ دانشگاهی، علم رایانه کمک‌های اساسی به دانش و اجتماع نموده‌است که شامل موارد زیر است:

کاربردها در علم رایانه

یک تعریف رسمی برای محاسبات و محاسبه پذیری و اثبات اینکه مسائلی غیر قابل حل و یا حل آن‌ها طاقت فرساست، ارائه داد.
مفهوم زبان برنامه نویسی، به معنی ابزاری برای بیان دقیق اطلاعات تحلیل پذیر در سطوح مختلف انتزاع، را ارائه داد.

کاربردها خارج از علم رایانه

موجب بوجود آمدن انقلاب دیجیتال شد که به عصر اطلاعات فعلی منجر شد.
در رمزنگاری شکسته شدن کد انیگما کمکی اساسی برای پیروزی متّفقین در جنگ جهانی دوم شد.
محاسبات علمی مطالعه پیشرفت ذهن و بررسی ژنوم انسانی در پروژه ژنوم انسانی را ممکن ساخت.

پروژه‌های محاسبات توزیعی مانند Folding@home، امکان بررسی پروتئین‌ها را فراهم ساخت.

بخش‌هایی از علم رایانه

علم رایانه، موضوعات متنوعی از مطالعات نظری روی الگوریتم‌ها و محدودیت محاسبات گرفته تا مسائل کاربردی از جمله ساخت سخت‌افزار و نرم‌افزار رایانه‌ها را شامل می‌شود.

هیأت اعتبارگذاری علم رایانه(The Computer Sciences Accreditation Board) – متشکل از انجمن محاسبات ماشینی (ACM)، جامعه علوم کامپیوتر مؤسسه مهندسین برق و الکترونیک و انجمن سیستم‌های اطلاعاتی – چهار عرصه خطیر برای علم رایانه معرفی کرده‌است:

نظریه محاسبات، الگوریتمها و ساختمان داده، زبان‌های برنامه سازی و معماری رایانه. علاوه بر این‌ها، این هیأت، موضوعاتی نظیر مهندسی نرم‌افزار، هوش مصنوعی، شبکه‌های کامپیوتری، سیستم‌های پایگاه داده، پردازش موازی، ارتباط انسان و کامپیوتر، گرافیک کامپیوتری، سیستم‌های عامل و محاسبات عددی را نیز موضوعاتی مهم در این علم قلم داد کرده‌ است.

انجام پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات

انجام پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات (فا)(به انگلیسی: Information Technology یا IT)، همان طور که به‌وسیله انجمن فناوری اطلاعات آمریکا (ITAA‎) تعریف شده‌است، «به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه می‌پردازد». به طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد.

اخیرا تغییر اندکی در این عبارت داده می‌شود تا این اصطلاح به طور روشن دایره ارتباطات مخابراتی را نیز شامل گردد. بنابراین عده‌ای بیشتر مایلند تا عبارت «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (فاوا) (Information and Communications Technology) یا به اختصار ICT را به کار برند. انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر

عناصر کاملا اصلی

فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اساسی انسان، ساز و کار، ابزار، ساختار است، به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد می‌شود جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فراراه خود قرار می‌دهد:

انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری

ساز و کار: قوانین، مقررات و روشها، سازوکارهای بهبود و رشد، سازوکارهای ارزش گذاری و مالی
ابزار: نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه و ارتباطات
ساختار: سازمانی، فراسازمانی مرتبط، جهانی

بسیاری مفهوم فناوری اطلاعات را با کامپیوتر و انفورماتیک ادغام می‌کنند، این درحالیست که این‌ها ابزارهای فناوری اطلاعات می‌باشند نه تمامی آنچه که فناوری اطلاعات عرضه می‌کند.

سید حامد خسروانی شریعتی در مقاله‌ای در همین زمینه آورده‌است که:” با فرض اینکه فناوری اطلاعات یک سیب باشد، کامپیوتر، شبکه، نرم‌افزار و دیگر ابزارهای مرتبط با این حوزه همانند دم سیب است که میوه توسط آن تغذیه می‌گردد، حال این خود سیب است که محصول اصلی است و هدف و نتیجه در آن خلاصه می‌گردد. “

زمینه‌های IT

امروزه معنای اصطلاح «فناوری اطلاعات» بسیار گسترده شده‌است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را دربر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌است. چتر فناوری اطلاعات تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. چند نمونه از زمینه‌های فعالیت متخصصین فناوری اطلاعات می‌تواند موارد زیر باشند: فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. Information Technology در ایران متولی اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌دانند.

ابزارهای نرم‌افزاری مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

با افزایش چشمگیر تنوع تجهیزات و خدمات مربوط به فناوری اطلاعات، مدیریت خدمات ارائه شده در این حوزه نیز با چالشهای فراوانی روبرو شده‌است. مدیریت رسیدگی به مشکلات و درخواستها، مدیریت تجهیزات و منابع در رابطه با خدمات پشتیبانی فنی و تخصیص آنها به کاربران، و همچنین نظارت، کنترل و برنامه ریز در این زمینه از جمله مواردی است که مدیران حوزه فناوری اطلاعات را بر آن می‌دارد تا برای خود ابزارهای سودمند و کارا تدارک ببینند.

از جمله این ابزارها، می‌توان به نرم‌افزارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات اشاره نمود که می‌توانند مدیران و کارشناسان و تکنسین‌ها را در این رابطه یاری نمایند. انجام پایان نامه مهنذسی کامپیوتر

فناوری اطلاعات در دانشگاه‌های ایران

در بیشتر کشورها این دانش در دانشگاه‌ها با عنوان رشته «فناوری اطلاعات» (Information Technology) شناخته می‌شود، در حالیکه در ایران بر اساس تصمیم سازمان آموزش عالی کشور عنوان «مهندسی فناوری اطلاعات» برای این رشته بکار برده می‌شود و رشته‌ای نیز تحت عنوان مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیراً در دانشگاههای ایران تدریس می‌شود. انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر

همچنین رشته‌ای با عنوان فقط «فناوری اطلاعات» وجود ندارد.[نیازمند منبع] همچنین رشتهٔ میان‌رشته‌ای دیگری با عنوان رشته «مدیریت فناوری اطلاعات» در دانشگاه‌های ایران و دیگر کشورها وجود دارد که از ترکیب دو رشته “مدیریت” و «فناوری اطلاعات» به وجود آمده‌است.

رشته مهندسی فناوری اطلاعات به چگونگی سازماندهی و ساماندهی داده‌ها می‌پردازد و رشته مدیریت فناوری اطلاعات به چگونگی تدوین سیستم و استفاده از داده‌ها می‌پردازد. هرکدام از این رشته‌ها دارای گرایش‌های ویژه خود هستند که در دانشگاه‌های ایران به شرح زیرند:

مهندسی فناوری اطلاعات:

تجارت الکترونیکی
سیستم‌های چندرسانه‌ای
مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی
امنیت اطلاعات
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

علم اطلاعات ودانش شناسی:

مدیریت اطلاعات
بازیابی اطلاعات ودانش
علم سنجی
اقتصاد و بازاریابی اطلاعات
مدیریت دانش