آموزش نرم افزار های رشته مدیریت

آموزش نرم افزار های رشته مدیریتReviewed by عسگری on Nov 11Rating: 5.0هدف‌ رشته‌ مديريت‌ دولتي‌، آموزش نيروي انساني متخصص مورد نياز سازمانها، اداره ها و شرکتهاي دولتي و خصوصي و نيز آشنايي دانشجويان باکاربرد روشهاي علمي در مديريت و همچنين تربيت‌ مديران‌ شايسته‌ اي‌ است‌ انجام پایان نامه مدیریت

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه مدیریت

معرفي گرايش مديريت دولتي

 

اين گرايش از رشته مديريت اولين بار در سال ۱۳۳۳ تحت عنوان علوم اداري

در موسسه علوم اداري زير نظر دانشکده حقوق دانشگاه تهران با همکاري

دانشگاه کاليفرنياي جنوبي برگزار شد. در حال حاضر اين رشته در اکثر

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه مدیریت

هدف

 

هدف‌ رشته‌ مديريت‌ دولتي‌، آموزش نيروي انساني متخصص مورد نياز

سازمانها، اداره ها و شرکتهاي دولتي و خصوصي و نيز آشنايي دانشجويان

باکاربرد روشهاي علمي در مديريت و همچنين تربيت‌ مديران‌ شايسته‌اي‌

است‌ که‌ بتوانند وظايف‌ پنجگانه‌ محوله‌ را به‌ نحو احسن‌ در سازمان‌ها و

تشکيلات‌ دولتي‌ کشور انجام‌ دهند. اين‌ وظايف‌ عبارتند از:

۱ـ برنامه‌ريزي‌ و اجراي‌ آن‌. ۲ـ سازمان‌دهي‌ يا تقسيم‌ وظايف‌ بين‌ کارکنان‌ يک‌

سازمان‌ به‌ نحوي‌ که‌ با تقسيم‌ کار بتواند مهارت‌ پرسنل‌ خود را در پرداختن‌ به‌

کارهاي‌ جزئي‌ افزايش‌ دهد. ۳ـ عمليات‌ امور استخدامي‌ يا کارگزيني‌ کارکنان‌

جديد. ۴ـ هدايت‌ و راهبري‌. ۵ ـ نظارت‌ و کنترل‌. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه مدیریت

براي مثال چون در يک بخش دولتي، رقابت وجود ندارد؛ کارکنان تمايل به

افزايش ارتقاي خدمات ندارند و اين وظيفه مديريت است که بتواند در چارچوب

قوانين و مقررات دولتي، با خلاقيت و نوآوري خويش، کارآيي و بهره‌وري

کارکنان را افزايش دهد.

 

در این قسمت به نکاتی در مورد نقش و توانایی هایی در مورد مدیریت میپردازیم.

نقش و توانايي

 

فارغ التحصيلان مي توانند مشاغلي از قبيل کارشناس اداري، امور کارکنان،

تشکيلات و روشها، طبقه بندي مشاغل، حقوق و دستمزد، برنامه ريزي

پرسنلي و نظاير آن و قبول مسئوليت در سمت مديران سطوح مياني و

سرپرستي واحدهاي اداري و خدماتي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و

شهرداريها را عهده دار شوند.شرکت کنندگان در اين دوره افزون بر آشنايي با

مسائل نظري دانش مديريت، با کاربردهاي اين رشته آشنا مي شوند

ضرورت و اهميت اين دوره در آشناسازي مديران رده هاي گوناگون با نقش

رشته مديريت در سازمانها و موارد استفاده اين دانش و همچنين تربيت

نيروي متخصص بعنوان رابط ميان مديران و کارمندان اداري و فني که معمولاً

مسئوليت اجرايي و سرپرستي واحدها را عهده دار مي شوند، مي باشد.

گرايش ها

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه مدیریت

مديريت دولتي در سطح کارشناسي ارشد در ۵ گرايش

ساختار و تشکيلات وروش‌ها، مديريت منابع انساني،

مديريت سيستم هاي اطلاعاتي ، تحول سازماني و مديريت مالي دولتي

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه مدیریت