آموزش نرم افزار های رشته علوم سیاسی

آموزش نرم افزار های رشته علوم سیاسیReviewed by مگ تز on Nov 10Rating: 5.0انجام پایان نامه علوم سیاسیانجام پایان نامه علوم سیاسی سياست بين الملل رشته روابط بين الملل از جمله رشته هاي نوپا در عالم سياست به شمار ميرود که سابقه آن به عنوان يک رشته دانشگاهي حداکثر

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه علوم سیاسی

روابط بين الملل

رشته روابط بين الملل از جمله رشته هاي نوپا در عالم سياست به شمار مي رود . سابقه اين مبحث به عنوان يک رشته دانشگاهي حداکثر به سال هاي ميان دو جنگ جهاني برمي گردد. در واقع، پس از رو برو شدن با مصائب جنگ جهاني اول، بشريت به طور کلي و محققان و دانشمندان به طور اخص در صدد کشف و تبيين ريشه ها و چگونگي رفتار دولت ها در صحنه بين المللي برآمدند.برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه علوم سیاسی

بنا بر اين همان طور که از علت تشکيل اين رشته مشخص است، موضوع اصلي در آن کشف، بررسي و علت کاوي رفتار دولتها( و اخيرا مجامع بين المللي) در عرصه بين المللي مي باشد. با شعله ور شدن آتش جنگ جهاني دوم، محافل علمي دنياي غرب توجه بيشتري به اين حوزه مطالعاتي مبذول داشته و چارچوب منظم تر و علمي‌تري بدان بحشيدند.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه علوم سیاسی

از آن پس روند تکامل رشته روابط بين‌الملل شدت گرفته و و تا کنون قالب هاي فکري، رويکردها ، نظريه ها و مدل هاي گوناگون بسياري براي درک مسائل بين‌المللي ارائه گرديده است.

همين تنوع و گوناگوني شيوه هاي برخورد با روابط بين‌الملل موجب سر در گمي و حيرت دانشجويان و محققان تازه کار شده است. اين مساله در غرب که زادگاه اوليه اين رشته علمي است اساتيد و محققان را بر آن داشته است تا با طرح کلي و منسجم مباحث اين رشته و معرفي مختصر رويکردها و نظريه هاي رايج از سر در گم شدن تازه واردان اين وادي جلوگيري نمايند. برگزاری کلاسهای آموزشی  علوم سیاسی

در کشور ما آشنايي با اين رشته بسيار ديرهنگام تر از غالب کشورها آغاز گرديد. و متاسفانه هنوز هم به مانند ساير زير شاخه هاي علوم سياسي نتوانسته است.جايگاه شايسته اي را کسب نمايد.

و حتي از اين حيث از ساير زير شاخه هاي علوم سياسي نيز موفقيت کمتري داشته است. و کمتر در کشور ما بدان توجه مي شود و متخصصان اين رشته کمتر در جايگاه خود و در شغلي که تخصص آن را کسب کرده اند، مشغول به کار مي شوند. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه علوم سیاسی

و در عوض افرادي با تخصص هاي غير مر تبط در مشاغلي که با رشته روابط بين الملل مشغول به کار مي شوند( هر چند به کار گيري افراد در رشته هاي غير تخصصي يکي از مشکلات عمومي در کشور ما به حساب مي آيد لکن اين مساله در رشته هاي مرتبط با علوم سياسي و خصوصا رشته روابط بين الملل بروز بيشتري دارد) با مراجعه به وزارت خارجه و بررسي کارکنان اين وزارت به عنوان يکي از عمده ترين جاهايي که مر تبط با رشته روابط بين الملل است. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه علوم سیاسی

، هر چه بيشتر با محجور ماندن و عدم توجه به اين رشته در کشور ما آشنا خواهيد شد. در صورتي که بهره مندي از متخصصان اين رشته مي توانست بسياري از مشکلاتي را که نا آشنايي برخي مسولين با اين رشته براي کشور پديد آورده بود.

را کاهش دهد. ولي متاسفانه اوضاع در کشور به گونه اي است که هر کسي به خود جرات مي دهد که به راحتي بدون اينکه کمترين تخصصي داشته باشد در اين عرصه اظهار نظر کند. و تحليل ها ي عاميانه در جامعه ما رونق بسياري يافته است و حتي اساس برخي از تصميم گيري ها هم همين تحليل هاي عاميانه است که به تحليل کوچه و خياباني معروف است، شايد بارها به رانندگاني برخورد کرده باشيد که زمين وزمان را به هم مي دوزند و چنان اوضاع بين المللي را تحليل مي کنند، که انگار اشراف کامل بر تمام مسائل دارند.

 برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه علوم سیاسی

و اينکه افرادي که حتي شايد فقط از دور نامي از رشته روابط بين الملل شنيده باشند از پذيرش مسوليت هاي خطير مرتبط با اين رشته، کوچکترين ترديدي به خود راه نمي دهند.

و همين مساله هم خود باعث ياس و نا اميدي دانش پژوهان اين رشته گرديده است و خود باعث گرديده است که تلاش و تحقيق و پژوهش در اين رشته در کشورما از غناي لازم بر خوردار نباشد. و البته اين به معناي نفي برخي تلاش هاي صورت گرفته از سوي برخي دلسوزان اين رشته نمي باشد. لکن غرض بيان زيان و ضرري است که متوجه رشته روابط بين الملل و به تبع آن جامعه به خاطر کم توجهي به اين رشته شده و خواهد شد. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه علوم سیاسی

الف ) دوره کارشناسي

روابط سياسي (ديپلماتيک ) يکي از برنامه هاي علمي و آموزش عالي است که پس ازپيروزي انقلاب اسلامي در ايران با اهداف مشروحه زير تهيه و تدوين گرديده است .
الف : تربيت کادر سياسي متخصص و متعهد به مکتب والاي اسلام براي انجام وظيفه در سازمان مرکزي امور خارجه و يا نمايند گيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور و ديگر نهادهاي بين المللي . برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه علوم سیاسی

ب : تهيه متون تحقيقاتي و اطلاعاتي در زمينه تحولات سياسي جهان و روابط بين الملل .
ج : تغذيه وزارت امور خارجه و نهادهاي تابعه با فرهنگ و سياست خارجي جوامع مختلف بين المللي .
ب ) رشته روابط بين الملل در مقطع کارشناسي ارشد داراي ? گرايش است :
?. حقوق بين الملل
با گسترش روابط بين الملل و پيچيده تر شدن روابط و مسائل اشخاص و ملتها , مسايل حقوقي نيز شکل جديدي بخود گرفتند و ضرورت گسترش و تدوين قوانين و اصولي جديد , در نهايت منجر به شکلگيري حقوق بين الملل بعنوان يکي از گرايشهاي رشته روابط بين الملل شد.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه علوم سیاسی

?. سياست بين الملل
رشته روابط بين الملل از جمله رشته هاي نوپا در عالم سياست به شمار ميرود که سابقه آن به عنوان يک رشته دانشگاهي حداکثر به سالهاي ميان دو جنگ جهاني برميگردد. سياست بين الملل از مهمترين گرايشهاي رشته روابط بين الملل است که به کشف, بررسي و علت کاوي رفتار دولتها ( و اخيرا مجامع بين المللي ) در عرصه بين الملل ميپردازد.
?. سازمانهاي بين المللي