آموزش نرم افزار های رشته روانشناسی

آموزش نرم افزار های رشته روانشناسیReviewed by عسگری on Nov 11Rating: 5.0انجام پایان نامه روانشناسیمعرفي رشته روانشناسي عمومي نظر به ضرورت تدوين نظام آموزشي جديد منطبق بر اهداف دانشگاه اسلامي، شوراي عالي برنامه ريزي مسئوليت و تدوين طرح نوين آموزشي علوم انساني را به گروه علوم انساني محول نموده

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه روان شناسی

معرفي رشته روان شناسي عمومي

نظر به ضرورت تدوين نظام آموزشي جديد منطبق بر اهداف دانشگاه اسلامي، شوراي عالي برنامه ريزي مسئوليت و تدوين طرح نوين آموزشي علوم انساني را به گروه علوم انساني محول نموده و در اين رهگذر،تهيه طرح جديد آموزشي روان شناسي عمومي به کميته تخصصي روان شناسي واگذار گرديد.(برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه روان شناسی).

اين کميته برای برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه روان شناسی و این رشته  (مرکب از عده اي ) از اساتيد روانشناسي عمومي دانشگاهها) براساس شرح وظايفي که از طرف گروه علوم انساني تدوين گرديده از تاريخ بهمن ماه ۱۳۵۹ فعاليت خود را آغاز کرده و نتيجه اين فعاليت به تدوين و تهيه طرحهاي مراحل مختلف آموزش روان شناسي در دانشگاه از جمله طرح دوره کارشناسي ارشد روان شناسي ارشد و روان شناسي عمومي به شرح زير به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي رسيد.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه روان شناسی

طول دوره تحصيل

دوره کارشناسي ارشد روان شناسي عمومي حداقل شامل ۴ ترم (۲ سال) داراي ۳۶ واحد بوده و به شکل نظام کارشناسي ارشد ناپيوسته ميباشد.

 

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه روان شناسی

– ارائه خدمات روانشناسي در مراکز و موسسات مربوطه
– فعاليتهاي پژوهشي در زمينه هاي مختلف روان شناسي عمومي
– قبول مسئوليتهاي خدماتي و پژوهشي در موسسات دولتي
– آموزش در مسائلي که مربوط به ارائه خدمات پژوهشي و روانشناسي ميشود
– آمادگي براي تحصيلات بالاتر در جهت تامين کادر علمي دانشگاهها و ساير مراکز پژوهشي

ضرورت و توانايي

در حال حاضر به علت کمبود بسيار شديد متخصص در سطوح مختلف در روانشناسي عمومي و پژوهشي و آموزشي براي مراکز تشخيص و درماني در موسسات آموزشي و پژوهشي و مراکز توانبخشي و پيشگيري، ضرورت فوري عاجل ايجاد چنين برنامه اي احساس مي شود.
اين کمبود هاي حياتي، جمهوري اسلامي ايران را موظف دارد که مساله تربيت متخصص در اين زمينه و دراين سطح و بالاتر از آن را به نحو بسيار جدي مورد عنايت وتوجه قرار دهد