آموزش نرم افزار های رشته حقوق

آموزش نرم افزار های رشته حقوقReviewed by عسگری on Nov 11Rating: 5.0انجام پایان نامه حقوقتا اينجا درباره حقوق خصوصي صحبت کرديم(انجام پایان نامه حقوق) ومزاياي آن را بيان نموديم ولي آيا ميدانيد که حقوق جزا ضمانت اجراي حقوق خصوصي است؟ (انجام پایان نامه حقوق)

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه/آموزش نرم افزارهای تخصصی رشته حقوق

 

مزاياو معايب حقوق جزا

تا اينجا درباره حقوق خصوصي صحبت کرديم(برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه حقوق) ومزاياي آن را بيان نموديم ولي آيا ميدانيد که حقوق جزا ضمانت اجراي حقوق خصوصي است؟ (برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه حقوق) يعني حقوق خصوصي براي الزام به اجراي مقررات خود در بعضي از موارد متوسل به حقوق جزا مي گردد.

 

اما اگرابن دعوا درصورتي که به عنوان يک شکايت کيفري مطرح شود حتي اگر دلايل کافي وجود نداشته باشد مقام قضائي يا ضابطين موظف به جمع آوري ادله مي باشند.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه حقوق

درحقوق جزااصل بر رسيدگي سريع و بدون اطاله داد رسي مي باشد اما در حقوق خصوصي ممکن است پرونده اي ساليان سال طول بکشد و حتي دعوا به دليل نبود ادله از دور خارج شود و حق کسي ضايع شود چون در دعاوي حقوقي قاضي از تحصيل دليل منع شده است و فقط مي بايست به ادله موجود در پرونده استدلال کند حتي نميتواند به طرفين تلقين دليل نمايد.

مگ تز مجری برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه و کارشناسی ارشد در مقاطع تحصیلی با اساتید مجرب

 

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه حقوق

 

چند وقت پيش هنگامي که کارآموز يکي از شورا هاي حل اختلاف بودم خانم مسني به همراه دخترش براي مطالبه طلاهاي خود از عروسش مراجعه نمودن و عنوان کردند که عروسشان حدود ۳ ميليون طلاي خودش ودخترش را به صورت قرص گرفته که بعد از تمام شدن عروسي برادرش برگرداند.

 

ولي به دليل اختلافي که با پسرمان پيدا کرده از پس دادن آنها استنکاف ميکند و ميگويد به جاي نفقه و مهريه ام آنها را برميدارم دلايل کافي هم نداريم.

 

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه حقوق

 

۲ دفعه هم ابلاغيه فرستاده ايم حاضر نميشود چکار کنيم ؟ ريس شورا از من سوال کرد که به نظر شما بايد چکار کرد ؟ من با توجه به نوع دعوا ونبود ادله اظهار نمودم که از نظر من اگربه اين دعوا جنبه کيفري بدهند بهتر است.

 

 

چون عروسشان مال را به صورت امانت گرفته و پس نميدهد اينها مال را سپرده اند و گفته اند که بعدا از تو ميگيريم او هم به نفع خودش استعمال کرده است..

 

مگ تز مجری برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه در مقاطع مختلف تحصیلی و برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه حقوق با اساتید مجرب

 

پس شکايت خيانت در امانت کار ساز ميباشد اينجا هم از نظر وجود دلايل مشکلشان کمتر ميشود هم ميتوانند اورادرداسرا جهت اخذ توضيح حاضر کنند اين مادر و دختر هم هنيمن کار را کردند و عروسشان از ترس اينکه شامل جنبه عمومي جرم خيانت در امنت نشود طلا را با عذر خواهي بسيا پس داده بود.

 

پس در اينجاست که اهميت حقوق جزا مشخص ميشود و معلوم ميشود که ضمانت اجراي که حقوق جزا از باب اجراي مجازات والزام افراد به انجام تعهدات دارد هيچ رشته اي ندارد.

 

اما در حقوق جزا در دوره کارشناسي ارشد بحث هاي آکادميک وتئوري بيشتري مطرح است تا بحث هاي عملي وکارآمد مثلا در درس جرم شناسي درمورد پيش گيري از وقوع جرم صحبت ميشود که به نظر مکن فقط از نظر تئوري حايز اهميت است.

 

در حالي که در حقوق خصوصي بحث هاي عملي و کارآمد تري مطرح ميشود مثل معاملات اوراق بهادار در بورس کشور در درس حقوق تجارت پس نميتوان گفت که هرکس ميخواهد وکيل خوبي باشد.

 برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه حقوق